กิจกรรมอาสา …วันเยาวชน “ธิดานุเคราะห์”

01 (Large)

วันที่ 21 กันยายน 2020   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ โดยนักเรียนกลุ่มอาสาสมัคร SSYV เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม มีตัวแทนอ่านสาส์นวันเยาวชน และชมคลิปวีดีโอกิจกรรมของ SSYV ตลอดปีที่ผ่านมา   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติมอบเข็มสมาชิกให้กับอาสาสมัคร SSYV  พร้อมทั้งฝากข้อคิดในโอกาสวันเยาวชน  จบกิจกรรมด้วยการเต้นประกอบเพลง “อาสารับใช้ด้วยใจยินดี”  และ  “บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน”
ในโอกาสนี้ นักเรียน SSYV มีการออกร้านขายขนม เพื่อหาทุนไปสนับสนุนการออกค่าย “พี่สอนน้อง” ซึ่งเป็นกิจกรรมค่ายอาสาที่กระทำเป็นประจำทุกปี  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *