สวดสายประคำเดือนแม่พระ

aaa

วันที่ 27 ตุลาคม 2559  หมู่คณะบึงกาฬ ได้จัดสวดสายประคำในเดือนตุลาคม โอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ โดยมีพี่น้องสัตบุรุษ  ครู และนักเรียนมาร่วมสวดเป็นจำนวนมาก  หลังการสวดภาวนาแล้ว คุณพ่อปรีชา  ศิลาโครต เจ้าอาวาส ได้เป็นประธานในการอวยพรสัตบุรุษ   จากนั้นได้มีการทานอาหารร่วมกัน  ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

See more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *