จอมทอง…ต้อนรับมาเดอร์นิภา…

DSC00722 (Large)

ระหว่างวันที่ 15 -18 พฤษภาคม 2017 หมู่คณะนักบุญยอแซฟ และเยาวชน บ้านธิดารักษ์ จอมทอง ได้มีความยินดีต้อนรับมาเดอร์ นิภา ระงับพิษ อธาริณีเจ้าคณะแขวง โอกาสมาเยี่ยมเยียนหมู่คณะอย่างไม่เป็นทางการ โดยท่านได้มาร่วมฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโลซึ่งได้เลื่อนจากวันที่ 13 พฤษภาคม มาฉลองในวันที่ 15 พฤษภาคม การมาเยี่ยมของท่านอย่างไม่เป็นทางการนี้ ท่านได้มีโอกาสไปดูภารกิจของสังฆมณฑลนครสวรรค์ เขต 3 ซึ่งคุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง เป็นผู้รับผิดชอบ สังฆมณฑลนครสวรรค์เป็นพื้นที่แพร่ธรรมที่น่าสนใจมาก มีเด็ก เยาวชนกลุ่มชาติพันธ์จำนวนมากกำลังรอคอยผู้อบรมดูแลพวกเขา มีหลายศูนย์ที่ต้องปิดร้างไปเพราะขาดบุคลากรดูแล ถึงแม้ว่าการมาเยี่ยมในครั้งนี้จะไม่เป็นทางการแต่ทุกคนได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าโดยผ่านทางท่าน read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *