ศิษย์เก่าธิดาฯ นำน้อง ๆ มา… “รักษ์โลก”

00 (Large)

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2022  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้จัดกิจกรรมบูรณาการเชิงนิเวศน์ “ธิดารักษ์โลก”   ณ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อสืบสานปณิธานของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ต้องการให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งสร้างในโลก ซึ่งเป็นบ้านส่วนรวมของเราให้น่าอยู่  เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อมและมีจิตอาสา ตามอุดมการณ์ที่ว่า “รัก รับใช้ด้วยใจยินดี” และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงสืบต่อกิจกรรมศิษย์เก่าให้เติบโตอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง นำมาบูรณาการใช้กับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน

ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 123 คน คณะซิสเตอร์ และคุณครู 7คน คณะกรรมการศิษย์เก่าและสมาชิกจำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านพลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ที่ได้จัดกำลังทหารจิตอาสามาช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม  มีการปล่อยปลานิลจิตรดาจำนวน 5,000 ตัวจากศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน ภาคใต้ตอนล่าง  การปลูกต้นไม้และพรรณไม้กว่า 150 ต้น การเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็กในสมเด็จพระพันปีหลวง(สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แห่งในหลวง ร.9) ซึ่งนักเรียนได้เข้าชมและรับฟังบรรยายจากเหล่าเสนาธิการทหาร ได้แก่ โครงการทหารพันธุ์ดี (ฟาร์มไก่ดำ) ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา และการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในภาคบ่าย มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ศิษย์เก่าและรุ่นน้องในชื่อ “Thida Connect” ซึ่งเป็นเกมส์ละลายพฤติกรรมที่ทั้งสนุกและสร้างสรรค์ คือ เกมส์ถอดรหัสทีม ที่ให้ตั้งชื่อกลุ่มและสร้างสรรค์ท่าทางประจำกลุ่ม  เกมส์คิ้วปัง (แต่งหน้าให้พี่)  เกมส์ฤาษีบอกข่าว ที่สอนให้เรียนรู้ความสำคัญของการสื่อสาร และเกมส์บาร์บี้ของฉัน  และผู้ชนะจากการเล่นเกมส์ยังได้มีโอกาสเลือกเล่นกิจกรรมกระโดดหอ (Zipline) และปีนหน้าผาจำลอง ซึ่งให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกตามความสมัครใจอีกด้วย

หลังจากกิจกรรมมีการรับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ร่วมกับประธานชมรมศิษย์เก่า คุณอัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล และซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี  กิจกรรมในครั้งนี้ ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่ศิษย์เก่า และน้องศิษย์ปัจจุบัน และยังได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน  รวมทั้งได้รับเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจอีกด้วย  …more photos… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *