พระพรแห่งการเยี่ยมของผู้ใหญ่

02

วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2024  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน และเยาวชนในบ้านธิดารักษ์ พร้อมใจต้อนรับซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง โอกาสเยี่ยมบ้านประจำปี 2024 เราได้ให้การต้อนรับด้วยบทเพลง Benvenuta tra noi”   ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี ได้กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แด่ท่าน การอยู่ท่ามกลางพวกเราในวันเหล่านี้ เต็มด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัว ท่านได้ให้การอบรมเสริมสร้างหมู่คณะที่ช่วยก่อให้เกิดชีวิตและเป็นพยานด้วยชีวิตผู้รับเจิมถวายตนที่มีความสุขยินดี ในมิติชีวิตมนุษย์ ชีวิตผู้รับเจิมและชีวิตผู้อภิบาลซาเลเซียน ท่านได้พบปะสนทนากับคุณครูผู้ดูแล นักเรียนธิดารักษ์ และพนักงานในบ้าน ให้กำลังใจในการทำหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะผู้อบรม พร้อมทั้งแบ่งปันข้อคิด เตือนใจและให้โอวาทแก่กลุ่มนักเรียนธิดารักษ์ ซึ่งแขวงได้มอบภารกิจนี้ไว้ในความดูแลของหมู่คณะเป็นพิเศษ
ในคืนสุดท้ายนักเรียนบ้านธิดารักษ์ได้แสดงออกถึงความรู้คุณด้วยการฟ้อนรำและขับร้องบทเพลง “รักษ์โลก” แทน “คำขอบคุณ” สำหรับความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของบรรดาซิสเตอร์และผู้มีอุปการคุณที่มอบให้พวกเขาด้วยใจรักเยี่ยงมารดา ทุกคนมีความสุขกันถ้วนหน้าสำหรับการพบปะครั้งนี้ ซึ่งได้จบลงด้วยการแจกของที่ระลึกและไอศกรีมนำความสุขสดชื่นมาสู่ทุกคน และในวันสุดท้ายซิสเตอร์ทองอยู่ ได้นำหมู่คณะไปแสวงบุญเพื่อขอบคุณและวอนขอพระพรพิเศษที่วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย ดำเนินสะดวก พร้อมกัน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *