อบรมการเล่าและการใช้นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

2_0

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024   ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมกับคณะครูอนุบาลจำนวน 54 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคการเล่า + การใช้นิทานทำกิจกรรมในเด็กปฐมวัยรูปแบบต่าง ๆ” ณ ห้องพัฒนาการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล  โดยมีนายชัยฤทธิ์  ศรีโรจน์ฤทธิ์  เป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้นิทานในการเรียนการสอนในรูปแบบที่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเล่านิทานให้สนุกมากขึ้นเกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานหลากหลายวิธีการ และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ดึงดูดความสนใจของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเพลิดเพลิน   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *