ชโย…แด่ “บิดาและอาจารย์ของเยาวชน”

DSC_0745 (Large)

ซิสเตอร์นิภาระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ สมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมกับเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก เยาวชนธิดารักษ์ เยาวชนศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนกลุ่มต่าง ๆ และสมาชิกบ้านนักบวชในละแวกใกล้เคียงร่วมเฉลิมฉลองสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก “บิดาและอาจารย์ของเยาวชน” ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2019 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สมงาม และคุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองครบ 25 ปี แห่งการเป็นสงฆ์ของท่านทั้งสอง โอกาสนี้คุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ ได้แบ่งปันข้อคิดในบทเทศน์ ซึ่งเน้นถึงการเป็นบุตรที่มีใจซื่อ ๆ รู้จักเชื่อฟังบิดามารดา เหมือนเช่นคุณพ่อบอสโกที่ใช้ชีวิตในวัยเยาว์ของท่านเชื่อฟังมารดา และบรรดาผู้ใหญ่เสมอ ในพิธีสมโภชของคุณพ่อบอสโกนี้กลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียกได้รับเชิญให้เป็นนักขับร้องในพิธีร่วมกับเยาวชนผู้พิการทางสายตาของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการจูบพระธาตุของคุณพ่อบอสโก และรับประทานอาหารเย็นที่กลุ่มต่าง ๆ ในครอบครัวซาเลเซียนได้ให้การสนับสนุนตามธรรมเนียมที่มีการปฏิบัติมาหลายปี…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *