รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ…

0T0A0233 (Large)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2019 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ด้านการเรียน ความประพฤติ ด้านพระธรรมคำสอน ด้านการเป็นอาสาสมัคร (SSYV) มีจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนยังได้มอบขวัญกำลังใจให้กับคุณครูที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ร่วมมือกับโรงเรียนในการอบรมนักเรียน นับเป็นเวลา 25 ปี และ 20 ปี โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีและผู้มอบเกียรติบัตร โอกาสนี้ชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนและนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้แข่งขันชนะเลิศได้มอบทุนการศึกษาให้ทางโรงเรียนด้วย…more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *