พิธีเปิดหมู่บ้านและแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน

0T0A1282 (Large)

วันที่ 20 มิถุนายน 2022   คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่  อุดรธานี  พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศิษย์เก่า พร้อมกับประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหมู่บ้าน (นักเรียนทุกคน) ในพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน พิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565   โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับนายประมวล บุญมา หัวหน้าส่วนงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผศ.ดร.ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คุณพัชรี แช่มชื่น ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่ และผู้มีเกียรติจากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในครั้งนี้  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *