ตรวจเยี่ยมหอพักติดดาว ครั้งที่ 10…

DSC_0145 (Large)

ตัวแทนจากคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมหอพัก ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงาน เขตบางกะปิ เขตประเวศ สน.หัวหมาก สน.อุดมสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 4 คน ได้มาตรวจเยี่ยมหอพักมารีย์นิรมล หัวหมาก ตามโครงการหอพักติดดาว ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561  ซึ่งคณะกรรมการได้แสดงความชื่นชมในการดูแลรักษาหอพักได้สะอาด เรียบร้อย มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สงบและปลอดจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย อีกทั้งยังได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อีกด้วย …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *