CH_Pope with the poors

02_Pope Francis

 

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับคนเร่ร่อนและคน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับคนเร่ร่อนและคนจนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  พร้อมย้ำ คนยากจนและคนเร่ร่อนเป็นคนเหมือนกับเรา พวกเขาไม่ใช่คนไร้ค่าอย่างที่หลายคนมองแบบเหยียดหยาม  ทรงชี้ วัฒนธรรมทิ้งขว้างที่กำลังระบาดในยุคนี้ เป็นบ่อเกิดของความแข็งกระด้างทางจิตใจซึ่งทำให้เราสนใจแต่วัตถุสิ่งของที่ทำประโยชน์ให้ตัวเองท่านั้น  ทรงเตือน ต่อให้เป็นบ้านของคนรวย มันก็จะไม่มีวันสงบสุข ตราบใดที่บ้านของเขายังขาดความยุติธรรม

ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016 สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ให้กับคนเร่ร่อนและคนจนกว่า 6,000 คนที่ได้รับเชิญให้มาร่วมพิธีโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยนี่เป็นมิสซาสุดท้ายของปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมที่พระสันตะปาปาถวายให้กับกลุ่มต่างๆ ส่วนสัปดาห์หน้า พระสันตะปาปาจะถวายมิสซาสมโภชพระเยซูกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ซึ่งจะมีการสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ และพระสันตะปาปาจะปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมด้วย สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า – คนยากจนและคนเร่ร่อนควรได้รับการพิจารณาเป็นคนเหมือนกัน พวกเขาคือคนที่สัมผัสได้ พวกเขาไม่ใช่คนไร้ค่า ตรงกันข้าม พวกเขาก็เป็นคนและเป็นคนที่มีคุณค่าด้วย – สิ่งที่อันตรายต่อวัฒนธรรมในยุคนี้ก็คือวัฒนธรรมทิ้งขว้าง นี่คืออาการของความแข็งกระด้างทางจิตใจ มันเกิดเมื่อเราสนใจแต่วัตถุสิ่งของที่ทำประโยชน์ให้เราเท่านั้น อาการนี้จะทำให้เรามองข้ามและไม่สนใจเพื่อนพี่น้องที่เราควรจะรักเขา โรคนี้คือบ่อเกิดของความขัดแย้งอันน่าสลดแห่งยุคนี้ มันมีพัฒนาการไปเรื่อยๆ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *