"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Untitled Document

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  021
  ครอบครัวซาเลเซียนช่วยผู้ประสบภัยชายแดนไทย-เมียนมาร์

  วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2024  คุณพ่อนพดล ยอแซฟ(ซดบ) ได้นำทีมสมาชิกครอบครัวซาเลเซียน เดินทางไปส่งมอบสิ่งของช่วยผู้ลี้ภัยชายแดนไทย-เมียนมาร์ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก  หลังจากที่ได้รับบริจาคปัจจัยทั้งเงินและสิ่งของที่จำเป็น รวมทั้งยารักษาโรคจากผู้มีน้ำใจดีอย่างต่อเนื่อง  โดยมีตัวแทนของครอบครัวซาเลเซียนร่วมเดินทางไปพร้อมด้วยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  ตัวแทนคณะนักบวช ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน และอาสาสมัคร VIDES  ซึ่งไปสมทบกับซิสเตอร์คณะคามิลเลียนซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากด้วย เมื่อเดินทางถึงที่หมาย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิฐนนทชัย ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับทุกฝ่าย  ในวันรุ่งขึ้น ทีมงานทั้งหมดได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล ร่วมกับคริสตชนวัดนักบุญเปาโล  ปางส่งคำ อ.แม่สอด  เพื่อขอพระพรสำหรับภารกิจที่กระทำจะได้สำเร็จและเกิดผลดี เป็นต้น กับผู้ที่ประสบความยากลำบาก  หลังมิสซาได้แจกขนมให้กับเด็ก ๆ และชาวบ้านที่มาร่วมฉลองด้วย จากนั้นทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของและปัจจัยแก่ผู้ลี้ภัยที่เมียนมาร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารกะเหรี่ยงติดตามให้ความสะดวกและดูแลความปลอดภัย  …more photos…

 • Close Up
  01
  ร่วมสมัชชาคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย

  ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2024   คณะซาเลเซียนแขวงประเทศไทย กัมพูชา และ สปป. ลาว จัดการประชุมสมัชชาแขวง หัวข้อ “ดื่มด่ำในพระเยซูคริสต์ อุทิศชีวิตเพื่อเยาวชน”   เพื่อเตรียมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 29  ณ บ้านซาเลเซียนเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์    โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์  พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนจำนวน 8 คน ซึ่งประกอบด้วยคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์  คณะภคินีพระราชินีมาเรีย  สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล  คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์  คณะสตรีฆราวาสผู้อุทิศตนของคุณพ่อบอสโก และตัวแทนศิษย์เก่า  ซึ่งมีสมาชิกซาเลเซียนเข้าร่วมสมัชชาครั้งนี้จำนวน 36 คน และตัวแทนสมาชิกครอบครัวซาเลเซียนร่วมสังเกตการณ์จำนวน 8 คน  …more photos…

 • Close Up
  00
  ฉลองกตัญญูระดับแขวง “We are in your hand with Thanks”

  วันที่ 7 เมษายน 2024  สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทยร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในวันฉลองกตัญญู โดยมี ซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นศูนย์รวมของการฉลอง ซึ่งได้จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน จ.นครปฐม ในหัวข้อ “We are in your hand with Thanks”  สมาชิก จากหมู่คณะทุกแห่งมีตัวแทนมาร่วมฉลองในวันนี้ พร้อมด้วยตัวแทนครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สมาชิกครอบครัวซาเลเซียน และเยาวชน เป็นต้น จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ และโรงเรียนนารีวุฒิ ที่ได้มีรายการแสดงสวยงามบนเวที สร้างสีสันและบรรยากาศของวันฉลองให้มีความยิ่งใหญ่ตระการตามากยิ่งขึ้น   สมาชิกทุกคนได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า โดยคุณพ่ออารอน อัลโกเซบา อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธี  จากนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในบรรยากาศแบบครอบครัว  มีคำกล่าวแสดงความขอบคุณจากใจของทุกกลุ่ม การร้องเพลง และการแสดงบนเวทีที่สวยงาม  จากนั้นทุกคนร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันด้วยความสุขใจ    …more photos…

 • Close Up
  0010
  ประชุมประเมินผลวางแผนประจำปี

  ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2024  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทยจำนวน 59 คน ได้เข้าประชุมประเมินผลวางแผนประจำปี 2024-2025  ที่บ้านธารพระพร สามพราน จ.นครปฐม  ซึ่งในวันแรกได้รับการแบ่งปันเกี่ยวกับ “จิตตารมณ์การก้าวไปด้วยกันของชีวิตผู้รับเจิม” จากมงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย   จากนั้นที่ประชุมได้รับฟังการรายงานสภาพแขวงไทยจาก ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และการรายงานผลการประเมินการทำงานฝ่ายจากผู้ประสานงานทั้ง 6 ฝ่าย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการไตร่ตรอง พิจารณาถึงการก้าวเดินด้านชีวิตจิต ชีวิตหมู่คณะ และด้านภารกิจ  เป็นต้น ภารกิจด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสนามงานที่สำคัญในการอภิบาลเยาวชน   จากการพิจารณาในมุมมองต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน อาศัยการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอบรมของสมาชิกทุกช่วงวัย  ที่ประชุมจึงได้เลือกแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวกันในเป้าหมาย และวัตถุประสงค์หลัก รวมทั้งจุดเน้นของสมาชิกในแขวงไทย  เพื่อนำไปจัดทำเป็นโครงการประจำปีต่อไป   …more photos

 • 021
 • 01
 • 00
 • 0010
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม 2024 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เชิญชวนให้เราภาวนาเพื่อการอบรมบรรดานักบวชและสามเณร ...ขอให้พวกเขาเจริญเติบโตขึ้นในกระแสเรียกของพวกเขา โดยอาศัยการอบรมทั้งด้านความเป็นมนุษย์ งานอภิบาล ด้านจิตวิญญาณและหมู่คณะ และนำพวกเขาไปสู่การเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสารที่เชื่อถือได้

Newsletter & สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Space for the Young

Activities News

 • FMA_News
  01
  สมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2024  สมาชิกหมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ และหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมด้วยเยาวชนและสัตบุรุษร่วมกันสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โดยมีบาดหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ ซดบ เป็นประธานในพิธี บรรยากาศของการสมโภชเป็นไปอย่างศรัทธาและกตัญญูต่อพระเจ้า ที่โปรดประทานพระมารดามารีย์ให้เป็นผู้อุปถัมภ์ของคริสตชนและเป็นผู้ช่วยเหลือแก่ทุกคน การเฉลิมฉลองในวันนี้ เป็นการย้ำเตือนอีกครั้งแก่สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่จะเจริญชีวิตแห่งการเป็น “อนุเสาวรีย์ทรงชีวิต…แทนคำขอบคุณของคุณพ่อบอสโกแด่พระมารดามารีย์…” ตลอดเรื่อยไป  …more  photos…

 • FMA_News
  01
  สมโภชนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล …มารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ ธมอ

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2024 สมาชิก ธมอ ตัวแทนเยาวชนหมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ และหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ร่วมสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล มารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความรักรู้คุณและศรัทธาต่อพระเจ้า ที่โปรดประทานท่านนักบุญให้เป็นมารดาผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมนานาประการและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะที่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ ความรอบรู้ มีมานะพากเพียร ทั้งอุทิศตนความกล้าหาญและสุภาพถ่อมตน โดยมีบาดหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสนี้ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีหมู่คณะเอาซีลีอุม ได้จุดตะเกียงหน้าพระธาตุและถวายพวงมาลัยมะลิแด่ท่านนักบุญ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการมอบฝากชีวิต ภารกิจท่ามกลางเยาวชน ดังคำตรัสของพระมารดามารีย์ที่มีต่อท่านนักบุญว่า “A te le affido” “เราขอมอบฝากพวกเขาไว้กับเธอ” ได้อย่างเกิดผล และสามารถทำให้จิตตารมณ์อันงดงามจากถิ่นฐานมอร์เนเซกลับสว่างไสว และลุกโชติช่วงในดวงใจของทุกคน นอกจากนี้อาศัยเครื่องหมายของขนมปังและผลองุ่น ผลิตผลหลักของมอร์เนเซ เป็นดังเครื่องหมายของความพยายามที่จะเจริญชีวิตแต่ละวันในวัฒนธรรมแห่งการ “เอาใจใส่ดูแล” ซึ่งจะช่วยให้เป็นการอยู่ในสังคมร่วมสมัยที่ “ก่อให้เกิดชีวิต” ดังแบบฉบับของท่านนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล  …more photos…

 • FMA_News
  01
  งานชุมนุมเยาวชนเขต 2 สังฆมณฑลเชียงใหม่

  วันที่ 25-28 เมษายน 2024  ซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาท และตัวแทนเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทองจำนวน 7 คน ได้ไปร่วมวันชุมนุมเยาวชนเขต 2 เชียงใหม่  ณ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน โดยสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานในหัวข้อ “รวมพลัง  รักษ์โลก รักชีวิต” สิ่งแวดล้อม คือ ของส่วนรวมเป็นมกดกของมนุษยชาติที่พวกเราทุกคน ต้องร่วมกันรักษาไว้ (สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส) ในวันเหล่านี้ได้มีกิจกรรมการอบรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้พบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเยาวชนกับผู้อภิบาลและระหว่างเยาวชนด้วยกัน การหลีกเลี่ยงห่างไกลจากยาเสพติด เปิดมุมมองด้านกระแสเรียก  รื้อฟื้นชีวิตคริสตชนพื้นฐานให้มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นโดยผ่านทางการร่วมพิธีกรรม การเรียนคำสอน การรับศีลอภัยบาปและการรับศีลมหาสนิท เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งสร้าง รวมพลังรักษ์โลก รักษ์สิ่งสร้าง  และโอกาสนี้ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ได้รับเชิญแบ่งปันกับเยาวชนเกี่ยวกับการอบรมหัวข้อ “ฉันเป็นคนธรรมดา หรือเป็นคนพิเศษ”   บรรยากาศภายในค่ายทุกคนมีความสุขและได้รับประสบการณ์ที่ดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จำนวนเยาวชนที่มาร่วมค่ายทั้งหมดประมาณ 670 คน   …more photos…

 • FMA_News
  01
  “จงขอบพระคุณในทุกสิ่ง” (1 Ts 5,18)

  วันที่ 26 เมษายน 2024  หมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ พร้อมกับพี่น้องสมาชิก ธมอ ทั่วโลก เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณแด่มาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในหัวข้อ “พร้อมกับพระมารดามารีย์ “โดยมีความฝัน” เป็นแรงบันดาลใจ เราจะสร้างสันติภาพ ด้วยการดูแลรักษาบัานส่วนรวมของเรา″  มีบาดหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นผู้แทนถือตะเกียงพร้อมพวงมาลัย เครื่องหมายแห่งการร้อยเรียงคำภาวนาและคำขอบคุณแด่มาเดอร์เคียรา ตัวแทนเยาวชนได้ถวาย “ต้นมะพร้าวที่กำลังงอก…” เป็นเครื่องหมายของชีวิตที่ได้รับการดูแลรักษาจากมาเดอร์เคียรา ผ่านทางคำสอนต่าง ๆ และการอยู่ของท่านที่ก่อให้เกิดชีวิตในหลากหลายรูปแบบ หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณตัวแทนเยาวชน นักเรียน-นักศึกษาหอพัก และพนักงาน ได้พร้อมกันแสดงความขอบคุณแด่มาเดอร์เคีย เช่นกัน ด้วยการเต้นประกอบท่าบทเพลงประจำการฉลอง… https://www.youtube.com/watch?v=1o0vtEHPezA&t=4s หมู่คณะได้จัดเวลาการภาวนาและนมัสการศีลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เพื่อมอบเป็นของขวัญฝ่ายจิตแด่มาเดอร์เคียรา …และสร้างบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีของการอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง… ขอบคุณสำหรับคำเตือนสอนและแบบอย่างชีวิตของท่าน ผ่านทางจดหมายเวียนแต่ละฉบับ ขอบคุณสำหรับความรักเมตตาที่ไร้พื้นที่และเขตแดนของท่านต่อเราแต่ละคน ขอบคุณสำหรับการตอบรับ “Si” ด้วยใจกว้าง จาก 24 ตุลาคม 2022 ถึงวันนี้…ในการ “อยู่” […]

 • 01
 • 01
 • 01
 • 01
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links