"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

Congratulations! for AMA_August 5th 2024 on Jubilee Year.

 
Record Your Blessing.
Read Your Blessing.
 

150th FMA Anniversary

Untitled Document

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  001
  การอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์

  เมื่อวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2024   ซิสเตอร์ฐนชา โสทน และโนวิสทิพาวรรณ เติมบรรยงกุล ได้เข้ารับการอบรมกลุ่มยุวภคินีตามโครงการประจำปีของศูนย์นักบวชหญิง อ.สามพราน จ.นครปฐม  ในหัวข้อของการอบรม ซึ่งแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ “การบูรณาการเชิงจิตวิทยาในเรื่องเพศและการเติบโตในคำปฎิญาณความบริสุทธิ์” โดยคุณพ่อวิรัชอมรพัฒนา, C.Ss.R. เป็นวิทยากร จิตตารมณ์งานแพร่ธรรมบุญราศีนิโคลาสที่สักการสถานคุณพ่อนิโคลาสโดยมีมงซินญอร์วิษณุธัญญอนันต์ เป็นวิทยากร ศึกษาเอกสารของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียครบรอบ 50 ปี (FABC)โดยคุณพ่อพิชาญใจเสรี, C.Ss.R.เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้มียุวภคินีที่เข้าร่วมทั้งหมด 49 คน จากคณะนักบวช 10 คณะ นอกเหนือจากการอบรมแล้วยังเป็นช่วงเวลาให้ทุก ๆ คนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น สวดภาวนา หย่อนใจ ทำอาหารร่วมกัน เพราะนี่คือการก้าวเดินไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันในหนทางกระแสเรียกในการติดตามพระเยซูเจ้า  …more photos…

 • Close Up
  00
  สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน

  วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2024   ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาท ได้ร่วมสัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ณ ศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 ท่าน จาก 11 สังฆมณฑล 9 องค์กร วันที่ 4 มิถุนายน 2024 ทางคณะได้เดินทางไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณต้อนรับจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ณ วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ อ.แม่สาย จ. เชียงราย โดยมีคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล เจ้าอาวาส เป็นประธานในพิธี หลังพิธีมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสัตบุรุษวัดนักฟรังซิส เซเวียร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2024 ในช่วงเช้า คุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน ได้แบ่งปันเกี่ยวกับ “International Youth Pastoral […]

 • Close Up
  01
  การประชุมผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับแขวง

  วันที่ 4-5 มิถุนายน 2024   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดการประชุมปฏิบัติการของผู้รับผิดชอบงานสื่อสารมวลชนระดับแขวง   โดยมีซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้ประสานงานระดับแขวง และนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ เป็นวิทยากร  พร้อมด้วยสมาชิกผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อระดับบ้านจำนวน 7 คน ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  ซึ่งจัดขึ้นที่บ้านธารพระพร อ.สามพราน  จ.นครปฐม บรรยากาศของการประชุมดำเนินไปอย่างจริงจัง สนุกสนาน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเปิดสู่การเรียนรู้เทคนิค วิธีการของการนำสื่อเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในหน้าที่ความรับผิดชอบในชีวิตประจำวัน และในการประกอบภารกิจการอภิบาลท่ามกลางเยาวชน เฉพาะอย่างยิ่งทักษะการทํางานด้านสื่อสารบนพื้นที่ออนไลน์เครือข่ายสังคม  เรียนรู้ทักษะการเขียนข่าว-บทความ-การประชาสัมพันธ์  ศึกษาแนวทางการจัดเก็บเอกสารภาพและเอกสารต่าง ๆ อย่างมีระบบ รวมทั้งการแบ่งปันข้อคิดจากเอกสารของคณะ “แนวทางการปฏิบัติของ ธมอ ในเครือข่ายสังคม”  และฝึกปฏิบัติทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสารในยุค AI จากแอปพลิเคชันต่าง ๆ นอกจากนี้ การแบ่งปันข้อคิดจากซิสเตอร์ทองอยู่ ทีมงานสื่อ ฯ  และจากผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ช่วยให้เกิดความตระหนักมากยิ่งขึ้นถึงการสื่อสารแท้จริง คือการปล่อยให้พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์แห่งความรัก เป้นผู้นำพาเราให้ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งการสื่อสารที่แท้จริง โดยมีพื้นฐานบนความรัก  การเสวนา  การเปิดใจรับฟัง และมุ่งมั่นยืนหยัดในอัตลักษณ์ของการเป็น ธมอ สตรีผู้รับเจิม ท่ามกลางเยาวชน ซึ่งเป็น […]

 • Close Up
  01
  เข้าเงียบคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน 2024

  ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2024   สมาชิกคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานแขวงประเทศไทย กัมพูชา และ สปป ลาว  ทำการเข้าเงียบประจำปี 2024  ในหัวข้อ “ฝันที่ทำให้ฝันต่อ – หัวใจที่เปลี่ยนหมาป่าให้เป็นลูกแกะ”  ณ บ้านซาเลเซียนเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีบรรดาพระสงฆ์  ซิสเตอร์ที่เป็นจิตตาธิการ  และสมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานจากบ้านต่าง ๆ จำนวน 86 คน  ร่วมการเปิดเข้าเงียบในเย็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2024  โดยคุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ จิตตาธิการระดับแขวง เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และตลอดการเข้าเงียบ คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน เป็นผู้เทศน์อบรมและแบ่งปันเกี่ยวกับความฝัน 9 ขวบ ของคุณพ่อบอสโก ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024  สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  มีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเข้าเงียบ พร้อมด้วยการให้คำสัญญาของสมาชิกใหม่จำนวน 15 คน  ซึ่งทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวใหญ่ของคุณพ่อบอสโก  […]

 • 001
 • 00
 • 01
 • 01
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเชิญชวนให้เราภาวนาสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับศีลเจิมคนไข้ และบรรดาผู้ที่เขารัก จะได้รับพลังจากพระเจ้า และให้ศีลเจิมคนไข้เป็นเครื่องหมายที่เด่นชัดขึ้นถึงความรักเมตตาและความหวังสำหรับทุกคน

Newsletter & สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Space for the Young

Activities News

 • FMA_News
  001
  กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ

  ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2024  ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน และซิสเตอร์ทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ จากหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  ได้นำเด็กจากบ้านธิดารักษ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวน 21 คน พร้อมด้วยคุณครูผู้ดูแล ทำกิจกรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน  เนื่องในโอกาสการฉลอง “เทศกาลนักบุญคามิลโล” (Saint Camillus Festival)  และเตรียมใจสำหรับการฉลองท่านนักบุญโยอากิมและนักบุญอันนาที่ใกล้จะมาถึงด้วย  โดยเด็กธิดารักษ์ได้เตรียมกิจกรรมสนุกสนานสำหรับบรรดาผู้สูงอายุ พร้อมแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน  นำความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  …more photos…

 • FMA_News
  30 (Large)
  เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก

  วันที่ 17-19 มิถุนายน 2024   หมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ต้อนรับซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงโอกาสการเยี่ยมประจำปี   หมู่คณะได้มอบฝากการเยี่ยมของผู้ใหญ่ไว้กับพระมารดามารีย์นิรมล เพื่อการบังเกิดผลดีสำหรับสมาชิกแต่ละคน และการร่วมภารกิจอภิบาลของหมู่คณะกับฆราวาสผู้ร่วมงาน  ซิสเตอร์ทองอยู่ ได้พบปะกับหมู่คณะโดยให้ข้อคิดไตร่ตรอง “เป้าหมายชีวิต” การเรียกของพระผู้เป็นเจ้าในเวลาปัจจุบัน โดยเน้นเกี่ยวกับ “เหตุผลในการดำเนินชีวิต”   และทบทวนถึง “การอยู่ที่ก่อให้เกิดชีวิต” ตามข้อแนะนำของสมัชชาของคณะครั้งที่ 24 ที่พัฒนาชีวิตในมิติความเป็นมนุษย์ ทั้งชีวิตฝ่ายจิต ฝ่ายกาย และการอบรมอภิบาลซาเลเซียนด้วยพยานชีวิตของเราตามสมรรถภาพ ระยะเวลาของการเยี่ยมนับเป็นเวลาของ “การแบ่งปันและเติมเต็ม” พระพรให้แก่กัน  นอกจากนั้น ซิสเตอร์ทองอยู่ได้พบปะกับบุคลากรผู้ร่วมงานและร่วมกิจกรรม Laudato Sì “รักษ์ธรรมชาติ สิ่งสร้าง” ด้วย ทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นกำลังใจให้ก้าวเดินต่อไปด้วยกัน  และในโอกาสนี้ หมู่คณะได้จัดให้มีช่วงเวลาพักผ่อนร่วมกัน โดยจาริกแสวงบุญที่อาสนวิหารพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ขณะเดียวกันเป็นการพักผ่อนในจิตตารมณ์ครอบครัวของเราที่เพิ่มความสุขสดชื่นในการชื่นชมวิถีชีวิชาวประมง สัมผัสกับพระในธรรมชาติ เติมพลังใหม่ที่ได้รับทั้งพระพร และความสุขสดชื่น  …more photos…

 • FMA_News
  2_0
  อบรมการเล่าและการใช้นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

  วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024   ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมกับคณะครูอนุบาลจำนวน 54 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคการเล่า + การใช้นิทานทำกิจกรรมในเด็กปฐมวัยรูปแบบต่าง ๆ” ณ ห้องพัฒนาการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล  โดยมีนายชัยฤทธิ์  ศรีโรจน์ฤทธิ์  เป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้นิทานในการเรียนการสอนในรูปแบบที่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเล่านิทานให้สนุกมากขึ้นเกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานหลากหลายวิธีการ และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ดึงดูดความสนใจของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเพลิดเพลิน   …more photos…

 • FMA_News
  01
  การจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษาหอพักหญิงเอาซีลีอุม

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2024  ซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ เป็นประธานในการประชุมการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษาหอพักหญิงเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมของหอพักฯ โดยซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการประชุม รวมนักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 16 คน หลังจากที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้แบ่งจัดตั้งคณะกรรมการเป็น 2 ฝ่าย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม จำนวน 10 คน และคณะกรรมการฝ่ายสื่อมวลชน จำนวน 10 คน โดยตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของการเป็นคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ เป็นผู้มีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมเพื่อเพื่อนพี่น้องในหอพัก ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของหอพักฯ เป็นต้นในการใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการสร้างความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน สนับสนุนต่อข้อเรียกร้องขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาในสมณสาสน์ “จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” ในการให้ความสนใจนิเวศแบบองค์รวม ดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ด้วยการเริ่มจากการรู้จักดูแลตนเอง ดูแลครอบครัว ดูแลเพื่อนพี่น้องในทุกระดับ บนพื้นฐานแนวความคิดของแผนระยะ 7 ปี ของสมณสาส์น ซึ่งได้แก่ การตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของโลก (เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดและการลดเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้เกิดความเป็นกลางของคาร์บอน […]

 • 001
 • 30 (Large)
 • 2_0
 • 01
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links