"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Untitled Document

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  03-10-2023
  ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ พบปะมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา

  วันที่ 3 ตุลาคม 2023  คุณแม่มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์  อธิการิณีเจ้าคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์  พร้อมด้วยซิสเตอร์สมปอง ทับปิง บรรดาซิสเตอร์ และผู้ฝึกหัดจากนวกสถาน สามพราน  ได้มาพบปะกับมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา ที่บ้านธารพระพร  ในโอกาสที่มาเดอร์มาประเทศไทย และอยู่ระหว่างการเข้าเงียบของอธิการิณีเจ้าคณะแขวงระดับภูมิภาคเอเชีย   มาเดอร์เคียรา และซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ให้การต้อนรับด้วยความยินดีอย่างเป็นกันเองในสายสัมพันธ์ของครอบครัวซาเลเซียน   คุณแม่มะลิวัลย์ ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบบทเพลงที่มีความหมายถึงความงดงามและคุณค่าของการพบปะ  นอกจากนั้น ท่านยังแสดงความขอบคุณในการต้อนรับและดูแลสมาชิกของคณะ ซึ่งซิสเตอร์ผู้รับใช้หลายคนได้ประจำในหมู่คณะของบ้านศูนย์กลางธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระหว่างการศึกษาอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  จึงนับว่ามีความรู้สึกถึงความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นอีก โอกาสนี้ คุณแม่มะลิวัลย์ ได้นำผลไม้หลากหลายชนิดมอบเป็นของขวัญ และมาเดอร์เคียรา ได้มอบที่ระลึกเป็นรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์ตั้งโต๊ะให้กับบรรดาซิสเตอร์และเยาวชนผู้ฝึกหัด  …more photos…

 • Close Up
  WhatsApp Image 2023-09-30 at 2.58.19 PM_0
  พิธีวางศิลาฤกษ์ที่โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่

  วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2023   ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี  อธิการิณีพร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกและตัวแทนครู 5 คน เดินทางไปต้อนรับมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา อัครธิการิณีของคณะ ที่สนามบินหาดใหญ่  โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ซิสเตอร์แอลด้า บารัตตีโน และซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน เดินทางมาจากบ้านศาลาแดงพร้อมกัน เราทุกคนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากมาเดอร์เคียรา มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอาซิลีอุมทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งได้ถูกรื้อถอนไปตามกาลเวลา   เมื่อมาถึงโรงเรียนธิดานุเคราะห์  ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ได้มอบช่อดอกไม้ กล่าวต้อนรับ และแนะนำท่านให้รู้จักกับบาดหลวงอันตน เรสเตลลี อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่  พร้อมกับสมาชิกซาเลเซียน บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน และผู้ปกครองที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้นวงโยธวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ นำขบวนแห่เข้าสู่ปรัมพิธี ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับมาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา และบาดหลวงยอห์น แปร์ติเล่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงไทย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  และเชิญทุกคนร่วมวจนพิธีกรรมวางศิลาฤกษ์ โดยซิสเตอร์เนาวรัตน์ กล่าวรายงาน จากนั้นพระสงฆ์กล่าวบทสวด […]

 • Close Up
  01 (Large)
  อบรมอธิการิณีระดับภูมิภาคเอเชีย CIAO รุ่น 1

  ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ภูมิภาคเอเชีย ได้จัดการอบรมให้กับบรรดาอธิการิณี และสมาชิกที่เตรียมตัวในหน้าที่เป็นผู้นำหมู่คณะ โดยมี Sr. Milena Stevani (FMA)  อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาจิตวิทยาประจำวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นผู้ให้การอบรมในหัวข้อ “การฝึกอบรมด้านจิตวิทยาและมานุษยวิทยาของผู้นำ”  ณ บ้านธารพระพร สามพราน จ.นครปฐม   โดยมีซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในภูมิภาคเอเชียได้ส่งสมาชิกเข้ารับการอบรม ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2023 รุ่นที่ 1  และวันที่ 19-24 กันยายน 2023 เป็นรุ่นที่ 2  จากแขวงต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย (CIAO) ดังนี้  แขวงฟิลิปปินส์ (FIL)  แขวงเวียดนาม (VTN) แขวงจีน (CIN) แขวงกัมพูชา-เมียนม่า (CMY) แขวงเกาหลี (KOR)  แขวงติมอร์ตะวันออก-อินโดนีเซีย (TIN) แขวงญี่ปุ่น (GIA) และแขวงไทย (THA)  […]

 • Close Up
  00019
  ทัศนศึกษาดูงานคำสอนประเทศเกาหลีใต้

  วันที่ 3-7 กันยายน 2023  ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลําภู และคุณครู 3 ท่านจากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เดินทางไปศึกษาดูงานคำสอนร่วมกับบุคลากรคำสอนครอบครัวซาเลเซียน ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นผู้ประสานงานฯ และคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เป็นผู้นำคณะ การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและบุคคลากรในด้านการอภิบาลและสอนคำสอนได้เรียนรู้และเห็นรูปแบบของการจัดการด้านงานคริสตศาสนธรรมที่หลากหลาย โดยนำมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของตน  2.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกแลผู้ทำงานอภิบาลมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นผ่านทางการแสวงบุญยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ  3. การไปศึกษาดูงานร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวซาเลเชียนก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ ซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายของความร่วมมือในการทำงานอภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีสมาชิกคณะกรรมการคำสอนครอบครัวซาเลเซียน ตัวแทนนักบวชในครอบครัวซาเลเซียนและครูคำสอนฆราวาสของสถาบันในครอบครัวซาเลเซียน จำนวน 31 คน ประกอบไปด้วย คณะซาเลเซียน (SDB) จำนวน 3 คน บุคลากรฆราวาสของสถาบันในเครือซาเลเซียน 12 คน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (FMA) จำนวน 3 คน ครูฆราวาส 3 คน คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (SIHM) 4 […]

 • 03-10-2023
 • WhatsApp Image 2023-09-30 at 2.58.19 PM_0
 • 01 (Large)
 • 00019
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเชิญชวนให้ภาวนาเพื่อซีนอด เราภาวนาเพื่อให้พระศาสนจักรน้อมรับการฟังและการเสวนา เป็นวิถีการดำเนินชีวิตในทุกระดับ และเพื่อให้พระจิตเจ้า ทรงนำทางพระศาสนจักรไปยังเขตรอบนอกในส่วนต่าง ๆ ของโลก

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Space for the Young

Activities News

 • FMA_News
  001 (Large)
  เยี่ยมครอบครัวผู้ฝึกหัดที่เชียงใหม่

  ระหว่างวันที่ 24-25  กันยายน  2023  หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับ  Sr. Mabel Pilar นวกจาริณีของนวกสถานมาเรีย มัซซาแรลโล และ Sr. Rachel Melissa Flor อธิการิณีหมู่คณะแม่พระนิรมลทิน บ้านผู้ฝึกหัดที่ประเทศฟิลิปปินส์  ทั้งสองได้มาเยี่ยมหมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง และต้องการเยี่ยมครอบครัวของผู้ฝึกหัดที่กำลังรับการอบรมในหมู่คณะที่ฟิลิปปินส์ขณะนี้     โอกาสนี้ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ได้นำซิสเตอร์เดินทางไปที่หมู่บ้านห้วยเกี๊ยง  หมู่บ้านแม่หงานหลวง จ. เชียงใหม่  หมู่บ้านป่าแก่เหนือ  หมู่บ้านหัวแม่โถ  หมู่บ้านห้วยห้าใหม่  จ.แม่ฮ่องสอน   แม้ว่าในช่วงฤดูฝน การเดินทางค่อนข้างลำบาก แต่บรรดาซิสเตอร์มีความตั้งใจที่จะได้พบปะกับทุกครอบครัวอย่างเป็นกันเอง  ชาวบ้านในหมู่บ้านมีความดีใจและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  จากการพบปะครั้งนี้นับเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดี และช่วยให้สามารถระลึกถึงกันและกันในคำภาวนามากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น ยังได้มีโอกาสเยี่ยมครอบครัวของซิสเตอร์วิไลพร  ซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาท และศิษย์เก่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย  …more photos…

 • FMA_News
  01 (Large)
  Love-Filled Gratitude

  วันที่ 10 กันยายน 2023  หมู่คณะพระมารดาแจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรธานี  ได้ทำการฉลองกตัญญูระดับหมู่คณะ ในหัวข้อ “Love-Filled Gratitude”  มีการร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรต่าง ๆ ที่พวกเราได้รับผ่านทางซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาในการการขอบคุณซึ่งกันและกัน ในช่วงเย็นได้มีการแสดงของเด็กนักเรียนประจำและเยาวชนกลุ่มเลารา  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานแบบครอบครัวและเต็มเปี่ยมไปด้วยความร่าเริงแบบซาเลเซียน  …more photos…

 • FMA_News
  01
  ฉลองวันแห่งการขอบคุณ

  วันที่ 7-8 กันยายน 2023  หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ฉลองวันกตัญญูระดับบ้านและโรงเรียน  สมาชิกทุกกลุ่มในบ้านร่วมกันสร้างบรรยากาศของการเตรียมจิตใจด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะเตรียมช่อบุปผาฝ่ายจิตแห่งคำภาวนา เพื่อมอบแด่ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี และภาวนาซึ่งกันและกันเป็นระยะเวลาตลอดทั้งเดือนก่อนที่จะถึงวันฉลอง   นักเรียนทำกิจกรรมการบอกรักคณะซิสเตอร์และคุณครูอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการ์ดลายมือ ภาพวาดระบายสี และวีดีทัศน์ที่ถ่ายทอดความในใจส่งผ่านให้กับผู้ใหญ่ทุกคนที่มีส่วนในการเติบโตของพวกเขาด้วยใจรู้คุณ  สมาชิกของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด ได้เตรียมผลงานจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเขาในงานฝีมือประเภทต่าง ๆ  เพื่อมอบเป็นของขวัญ พร้อมด้วยบทเพลงไพเราะจากนักเรียนของศูนย์ฝึกอาชีพ ซึ่งมีตัวแทนที่กำลังแข่งขันอยู่บนเวทีการประกวดร้องเพลงในรายการโทรทัศน์ ในเย็นวันที่ 7 กันยายน 2023  เป็นคืนครอบครัวที่อบอุ่นที่สมาชิกในบ้านได้มีรายการแสดงบนเวทีอย่างสวยงาม และสนุกสนาน และร่วมกันขอบคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูในพิธีบูชาขอบพระคุณเช้าวันที่ 8 กันยายน 2023 พร้อมกับพระศาสนจักรที่เฉลิมฉลองการบังเกิดของพระนางมารีย์   โดยคุณพ่อลูกา เกรียงศักดิ์ กิจสกุลวงศ์ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม (SCJ) เป็นประธานในพิธี จากนั้นมีการร่วมฉลองพร้อมกับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียน มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ  ในตอนเย็นเป็นเวลาของคณะครูได้แสดงบนเวทีและทานเลี้ยงพร้อมกับบรรดาซิสเตอร์ทุกท่าน    …more  photos…

 • FMA_News
  02
  ต้อนรับการเยี่ยมของอธิการิณีเจ้าคณะแขวง

  ระหว่างวันที่ 23 – 30 สิงหาคม 2023  ซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล  อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เริ่มเยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  ซึ่งเป็นหมู่คณะแห่งแรกที่ได้รับการเยี่ยมอย่างเป็นทางการในปีการศึกษานี้   นับเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่ผู้ใหญ่สามารถพบปะกับบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ อย่างพร้อมหน้ากันทั้งในบ้านและในโรงเรียนซึ่งเป็นภารกิจหลักของหมู่คณะ ได้แก่ คณะครู  นักเรียนคาทอลิก เยาวชนอาสาสมัคร ssyv  และนักเรียนในศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด  บรรยากาศของการเยี่ยมดำเนินไปอย่างราบรื่นในแต่ละวัน  นอกจากนั้น ยังได้พบปะกับกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน  ศิษย์เก่า และพนักงานในโรงเรียนอย่างถ้วนหน้า  โดยแต่ละกลุ่มได้ต้อนรับผู้ใหญ่ด้วยบรรรยากาศที่เต็มด้วยความสุข มีชีวิตชีวา ให้ความเคารพ พร้อมรับฟังข้อคิดและข้อเตือนใจในการอบรมเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง โอกาสนี้ หมู่คณะซิสเตอร์ได้จัดให้มีวันพักผ่อนร่วมกันนอกสถานที่ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023  ที่ตลาดน้ำอัมพวา และที่ ณ สัทธา อุทยานไทย  เพื่อเสริมสร้างความรักฉันพี่น้องและฟื้นฟูพละกำลังกายใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความหมาย    …more photos…

 • 001 (Large)
 • 01 (Large)
 • 01
 • 02
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links