Author: support

FMA_News
IMG_3484
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวง ร.๙

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าพระเมรุมาศจำลอง สนามสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้ามาร่วมถวายดอกไม้จันทน์อย่างมากมาย ซึ่งเป็นบรรยกาศที่บ่งบอกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ทุกคนต่างร่วมไว้อาลัยอย่างทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่าน …more photos…

Close Up
IMG_6976 (Large)
ธมอ. ประชุมประเมินผลระยะ 3 ปี

ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมประเมินผลระยะ 3 ปี ระดับแขวง ตามหัวขัอสมัชชาสามัญของคณะ “จงเปิดมุมมองใหม่ พร้อมกับเยาวชน ในการเป็นธรรมทูตแห่งความหวังและความยินดี” โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานการประชุม มีตัวแทนสมาชิกจากหมู่คณะต่าง ๆ เข้าประชุมจำนวน 35 คน เริ่มด้วยการขอพระพรจากพระจิตเจ้า ภายใต้การนำของพระวาจาที่ว่า “เขาก็ตาสว่างและจำพระองค์ได้” (ลก. 24: 31) ซึ่งได้นำผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่บรรยากาศของการประชุมประเมินผลระยะ 3 ปี ได้อย่างดีเยี่ยม โดยในวจนพิธีกรรมเปิดนั้นได้มีการบิปังและแบ่งปันปังจริง ในวันที่ 25 ตุลาคม 2017 ได้มีตัวแทนฆราวาสผู้ร่วมงานกลุ่มต่างๆ กล่าวคือ ครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และอาสาสมัคร(VIDES) เข้าร่วมประชุม การประเมินระยะ 3 ปี นี้ เป็นการทบทวนก้าวเดิน แนวทางการดำเนินภารกิจที่ผ่านมาตลอด 3 ปี ตามคำเชื้อเชิญของสมัชชา ที่จะขยายขอบเขตของชีวิตธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์และของหมู่คณะผู้อบรม โดยมุ่งแสวงหาวิญญาณ […]

FMA_News
IMG_6888 (Large)
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล…

หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามคำเชื้อเชิญของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2017 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงครองราชย์ โดยธรรม 70 ปี ณ วัดน้อยมารีย์อุปถัมภ์ …more photos…    

FMA_News
IMG_6810 (Large)
ไม่สิ้นเสียงสายประคำ…

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2017 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ ได้ร่วมการสวดสายประคำ ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีคุณพ่อเจ้าอาวาส วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ คุณพ่ออธิการบ้านเณรคามิลเลียน สามพราน สมาชิกซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนักงาน นักเรียนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน และพี่น้องสัตบุรุษในเขตวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ได้มาร่วมกันสรรเสริญพระมารดา โอกาสเดือนแห่งแม่พระสายประคำ ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความรักและความศรัทธาต่อพระมารดา …more photos…

Space_For_The_Young
20171022_nation youth together (20)
ร่วมชุมนุมเยาวชนผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 34

ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ธมอ. ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลระดับแขวง ในนามของตัวแทนองค์กรนักบวชหญิงได้นำเยาวชนจำนวน 18 คน ของโรงเรียนในเครือ ธมอ. ไปร่วมค่ายเยาวชนผู้นำระดับชาติครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2017ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี พร้อมด้วยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 295 คนจากทุกสังฆมณฑล และองค์กรต่าง ๆ ในหัวข้อ“รับใช้ด้วยใจยินดี” (Joy of the servant of God) โดยมีพระวาจานำคือ “พระผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (ลก.1:49) ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี และการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด ด้วยการจัดตารางค่ายเต็มคุณภาพและการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากทีมงาน ซึ่งปีนี้สังฆมณฑลราชบุรีเป็นเจ้าภาพ พร้อมกับการเฉลิมฉลอง 40 ปี งานเยาวชนคาทอลิกไทย เยาวชนทุกคนได้ร่วมค่ายอย่างสนุกสนานในทุก ๆ กิจกรรม ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่พร้อมนำไปแบ่งปันด้วยจิตตารมณ์แห่งการรับใช้ด้วยใจยินดีอย่างแท้จริง นอกจากความประทับใจและสิ่งดีๆที่ได้รับ ก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณผู้จัดค่าย และคณะผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเข้าร่วมงานที่มีคุณค่าในครั้งนี้ และในปีหน้าจะจัดที่สังฆมณฑลจันทบุรี […]

Close Up
5W7A9507 (Large)
สมัชชาจิตตาธิการและที่ปรึกษาคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานแขวงไทย

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2017 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ได้มีการจัดประชุมสมัชชาจิตตาธิการและที่ปรึกษาจากแต่ละบ้านของคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานแขวงไทยโดยมี คุณพ่อสุพจน์ ริ้วงาม ผู้ประสานงานรับดับแขวงคณะ ซาเลเซียน ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล ผู้ประสานงานระดับแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คุณพรสวัสดิ์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ ผู้ประสานงานระดับแขวงคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน พร้อมด้วยจิตตาธิการและสมาชิกที่ปรึกษาจากแต่ละบ้านรวม 40 ท่าน เพื่อมาร่วมรับทราบทิศทางในการอบรมและการดำเนินงานของคณะทั้งระดับศูนย์กลางและระดับแขวง อันจะนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานของแต่ละบ้าน นับเป็นการพบปะที่มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่ง เห็นได้ถึงพลังของฆราวาสซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญให้กับคณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในสนามงานอภิบาลที่พวกเขาดำเนินชีวิตอยู่ ขอพระเจ้า พระมารดา คุณพ่อบอสโก ตลอดจนนักบุญในครอบครัวซาเลเซียนอยู่เคียงข้าง นำคณะให้เจริญก้าวหน้าเพื่อความดีของพระศาสนจักรไทยต่อไป  more photos…

FMA_News
IMG_3194 (Large)
..รวมใจสรรเสริญพระมารดา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2017 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดให้มีการสวดสายประคำ เพื่อขอพรจากพระมารดามารีย์ ราชินีแห่งสายประคำ โดยมีคุณพ่อยอห์น แปร์ติเร เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด คุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา พร้อมด้วยนักเรียนประจำโรงเรียนธิดา นักเรียนประจำโรงเรียนแสงทองวิทยา และสัตบุรุษ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด มาร่วมใจกันภาวนาอย่างพร้อมเพรียงกัน  more photos…

FMA_News
00
ร่วมชุมนุมยุวธรรมทูต

ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2017 ซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน พร้อมด้วยซิสเตอร์มะลิวัลย์ ตันสิงห์ ครูเมธินี ตั้งพงศ์เสถียร และนักเรียนกลุ่มยุวธรรมทูต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จำนวน 14 คน ได้เดินทางไปร่วมชุมนุมยุวธรรมทูต ที่สังฆมณฑลสุราษฏ์ธานีจัดขึ้น ในหัวข้อ ยุวธรรมทูต ผู้นำสารแห่งฟาติมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการภาวนาและพลีกรรม ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการประจักษ์มาของแม่พระฟาติมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฏ์ธานี โดนมีกิจกรรมฐาน ดังนี้ กิจกรรมฐานการภานาและพลีกรรม กิจกรรม Walk Rally (ย้อนรอยสู่ฟาติมา ) กิจกรรมส่งเสริมความศรัทธาแด่แม่พระด้วยการสวดสายประคำเพื่อสันติภาพ กิจกรรมรู้จักนักบวชคณะต่างๆ บรรยากาศในค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ร่าเริง การช่วยเหลือและแบ่งปันของบรรดาเด็ก ๆ รวมถึงการฝึกฝนตนเองในคุณธรรมต่าง ๆ การตั้งใจที่จะภาวนาเพื่อสันติภาพของโลก รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกให้ยุวธรรมฑูตเป็นผู้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และขณะเดียวกันค่ายนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ที่ไม่ใช่คาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งเป็นการเผยแผ่ข่าวดีได้อย่างดียิ่ง …more photos…

FMA_News
1507945591279
ครูคาทอลิกร่วมชุมนุมครูพบปะ…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2017 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง พร้อมด้วยตัวแทนครูคาทอลิกโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมชุมนุมครูคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ หอประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนา จัดชุมนุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นโอกาสพบปะฟื้นฟูจิตใจร่วมกัน และเพื่อรับพระคุณการุณย์โอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการประจักษ์ของพระมารดาแห่งฟาติมา โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมชุมนุมพบปะ ยังได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน สวรรคตครบ 1 ปี ของการเสด็จ โดยมีพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี พร้อมพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ขอขอบคุณพ่อสุวนันท์ กวยมงคล คุณพ่ออนุชา ไชยเดช และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เสียสละและอำนวยความสะดวกให้มากมายแก่ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ more photos…

Close Up
IMG_6660 (Large)
ธมอ. เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปีรุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 5-12 ตุลาคม 017 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปีรุ่นที่ 2 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ภายใต้หัวข้อ “ความปิติยินดีแห่งครอบครัวตามจิตตารมณ์แห่งวัลดอกโกและมอร์เนเซ” โดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ. เป็นผู้เทศน์ มีสมาชิก จำนวน 36 คน เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ คุณพ่อศักดิ์ชัยได้ปลุกจิตสำนึกชีวิตจิตของการเป็นผู้รับเจิม ท่านได้แบ่งปันชีวิตและประสบการณ์โดยใช้พระวาจาของพระเจ้านำ ไปให้ถึงศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ตอนหนึ่งท่านกล่าวว่า “ถ้าเราไม่มี เราจะเอาอะไรไปประกาศ” แต่ละช่วงตอนของบทเทศน์เป็นการลงลึกในพระวาจา นำพระวาจาให้กลับเป็นชีวิตแม้แต่ในพิธีบูชาขอบพระคุณ รวมทั้งในพิธีกรรมในช่วงตอนต่าง ๆ ดังนี้ชีวิตก็จะล้อมรอบไปด้วยพระวาจาของพระเจ้า ผู้เข้าเงียบได้เข้าใจถึงความหมายของพิธีกรรมมากขึ้น ซึ่งได้ช่วยให้ร่วมพิธีกรรมอย่างรู้ตัว และเข้าใจคุณค่าของพิธีกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ การอยู่ท่ามกลางสมาชิกที่เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจของซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ยังได้ทำให้โอกาสแห่งพระพรนี้ผ่านไปอย่างดีงาม โดยการแบ่งปันและพบปะทั้งในระดับส่วนตัวและส่วนรวม ในบรรยากาศของความไว้วางใจ …more photos…