สุวรรณสมโภชและพัชรสมโภชแห่งชีวิตผู้รับเจิม ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

IMG_9935 (Large)

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2018 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลอง 50 ปีแห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์เทเรซา จันทรา กอหะสุวรรณ และซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ฉลอง 60 ปี แห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์อากาทา บุญมี จิตอุทัศน์ และฉลอง 75 ปี แห่งชีวิตผู้รับเจิมของซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ณ บ้านธารพระพร สามพราน ภายใต้การนำของพระวาจาที่ว่า “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14: 6) พร้อมด้วยพร้อมด้วยพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย พระสงฆ์คณะซาเลเซียน พระสงฆ์จากคณะและสังฆณฑลต่าง ๆ มากกว่า 40 องค์ ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ มีคณะนักบวช สามเณร ผู้ฝึกหัดคณะต่างๆ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ ศิษย์เก่าและเยาวชนจำนวนมากร่วมแสดงความยินดี โดยพิธีเป็นไปในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองที่เปี่ยมด้วยความรักรู้คุณต่อพระเจ้าสำหรับแบบอย่างแห่งการตอบรับพระคุณแห่งกระแสเรียกที่ซื่อสัตย์และยาวนานของซิสเตอร์ทั้งสี่ท่าน และในความชื่นชมยินดีของการพบปะที่มีความหมายของผู้ที่มาร่วมในพิธีในวันนี้ วันนี้จึงอีกวันหนึ่งที่เปี่ยมด้วยพระพรของพระเจ้าสำหรับ ธมอ.และสำหรับทุกคน...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *