Category: Close Up

Close Up
sr.kun2
ร่วมประชุมสัมมนาผู้ประสานงาน

ร่วมประชุมสัมมนาผู้ประสานงาน เมื่อวันที่ 14-20 กันยายน 2559  ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประสานงาน ในหัวข้อเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ร่วมกับผู้แทนประเทศต่าง ๆ ได้แก่ จากกัมพูชา ฟิลิปปินส์  อินเดีย  ไอแลนด์ โปรตุเกส  รวมทั้งบรรดาอาสาสมัคร ( VEDES ) จากสเปน  อิตาลี เอกกวาดอร์ อเมริกา  เป็นการจัดการประชุมของ Human Right Office International Institute Maria Ausiliatrice – IIMA  โดยมี Sr.Maria Grazia Caputo ผู้อำนวยการของสำนักงานสิทธิมนุษยชนของคณะ เป็นผู้ดำเนินการ  การประชุมได้จัดทั้งภาคบรรยายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และการลงสู่ภาคปฎิบัติจริง โดยสมาชิกผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในห้องประชุมของสหประชาชาติ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เป็นต้นที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลเยาวชน เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ของผู้เข้าร่วมประชุม การสำนึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรนานาชาติเพื่อปกป้องสิทธิที่ถูกต้องของมนุษยชาติ อีกทั้งการมองสู่อนาคตด้วยความหวัง… «“I am very grateful […]

Close Up
IMG_5469 (Large)
สมาพันธ์ระดับเอเชียตะวันออก(CIAO) ประชุมพบปะ

ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559 มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้เป็นประธานในการประชุมของสมาชิก ธมอ. ระดับเอเชียตะวันออก (CIAO-East Asian Interprovincial Conference) จำนวน 10 ประเทศ ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีอธิการิณีเจ้าคณะแขวงและผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน โอกาสนี้ได้มีการแบ่งปันภารกิจด้านการอบรม อภิบาลและการประกาศข่าวดี ในปีแห่งเมตตาธรรม และพระสมณสาส์นขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si’)รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้มีการเลือกประธานสมาพันธ์คนใหม่แทน Sr.Choi Joo Yong Silvia ซึ่งครบวาระ ได้แก่ Sr.Alma Castagna  see more…  

Close Up
IMG_5287 (Large)
Thank You Mother Yvonne…

เมื่อเย็นวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม หลังจากเจ็ดวันของการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปีของอธิการิณีเจ้าคณะแขวงระดับเอเชีย-โอเชอาเนีย ในบรรยากาศของการภาวนาที่จริงจังทั้งระดับส่วนตัวและส่วนรวมแล้ว บรรดาอธิการิณีเจ้าคณะแขวงได้ร่วมกันขอบคุณมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ผู้เทศน์โอกาสเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ ผ่านทางละครสั้นสรุปคำเทศน์และการแบ่งปันของท่าน รวมทั้งของขวัญที่ระลึก คลิปวีดีโอและบทเพลงอันเปี่ยมด้วยความหมาย ที่ทุกคนต่างขับร้องด้วยความตั้งใจ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความรู้คุณต่อมาเดอร์อีวอง ในความรัก หวังดี และการอุทิศตนของท่านอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย https://www.flickr.com/gp/143165395@N06/M6x3xC

Close Up
IMG_4930 (Large)
“จงเป็นเพื่อนร่วมทางเปี่ยมความเมตตา ….

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับเอเชีย-โอเชอาเนีย จำนวน 10 ประเทศ 17 แขวง ได้เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม 2016 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัครธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นผู้เทศน์และแบ่งปันข้อคิด ในหัวข้อ “จงเป็นเพื่อนร่วมทางเปี่ยมความเมตตา เพื่อจะได้เป็นธรรมทูตแห่งความหวังและความยินดี” ซึ่งพิธีกรรมในวันแรกของการเข้าเงียบ ได้เชื้อเชิญให้ทุกคนตอกย้ำถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่ได้ไขแสดงยังมนุษย์ พร้อมทั้งเปิดใจรับองค์พระจิตเจ้า ดังแท่งเทียนที่จุดลุกสว่างอยู่  read more…

Close Up
01
WELCOME SR. MARIA ASSUNTA INOUE SUMIKO

มื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตัวแทนสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ฝึกหัด ตัวแทนนักเรียนจากศูนย์ตาบอดหญิง สามพราน และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ Sr. Maria Assunta Inoue Sumiko, Visiting Councillor ที่บ้านธารพระพร สามพราน ด้วยความยินดียิ่ง โอกาสที่ท่านได้มาให้คำชี้แนะ และร่วมดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำวินิจฉัยเพื่อการหยั่งเสียงเลือกอธิการิณีเจ้าคณะ คนใหม่ แทนซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะ ที่จะครบวาระในปี 2017 ซึ่งการประชุมนี้ได้แบ่งสมาชิกออกเป็น 3 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 10-20 สิงหาคม 2559 โดยบรรยากาศของการประชุมพบปะในครั้งนี้เป็นไปในความสงบ มีการเข้าเงียบ มีการภาวนาที่เข้มข้นในช่วงเวลาต่าง ๆ มีการไตร่ตรองส่วนตัว มีการเสวนาและการแบ่งปัน นอกจากนี้ยังเป็นในบรรยากาศของการฉลองวันเกิดของ Sr. Maria Assunta และการฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์ของท่าน เรา…ทุกคน ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับช่วงเวลาในวันเหล่านี้ด้วยใจรู้คุณ…และวอนขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จไป Read More >>>

Close Up
02
ธมอ. จัดพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ 25 ปี และ 50 ปี

ซิสเตอร์คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย จัดให้มีพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพของสมาชิก จำนวน 4 คน ซิสเตอร์ลูซีอามาลัย วงศ์นีรนาท ซิสเตอร์เทเรซาจันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ซิสเตอร์เทเรซาวิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และซิสเตอร์มารีอามะลิวัลย์ ตันสิงห์ การปฏิญาณตนครบ 25 ปี จำนวน 2 คน ซิสเตอร์มารีอาสุภาวรรณ โชติผล ซิสเตอร์เทเรซาอุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี และการปฏิญาณตนครบ 50 ปี ของซิสเตอร์อันนา กราสซี ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขของสังฆมณฑลอุดรธานี คณะสงฆ์ทั้งจากหลายสังฆมณฑลและสงฆ์จากคณะนักบวชต่าง ๆ รวมทั้งสัตบุรุษจากเหนือจรดใต้ ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับกับซิสเตอร์ผู้ปฏิญาณตน พิธีดำเนินไปอย่างเรียบง่าย แต่สง่า ลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยความหมายของการปฏิญาณตนเป็นนักบวชตลอดชีพ โดยมีการลงนามสัญญาบนพระแท่นว่าจะถือซื่อสัตย์จนตลอดชีพตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้ด้วยตนเอง และการยืนยันถึงความซื่อสัตย์ของพระที่มีต่อผู้ปฏิญาณตนครบ 25 […]

Close Up
031
รื้อฟื้นคำปฏิญาณ…ผู้รับเจิม ธมอ.

เมื่อเช้าวันที่ 5 สิงหาคม 2016 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณเป็นระยะ 2 ปี ของซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภูและซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม โดยมีซิสเตอร์อันนา มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นผู้รับคำปฏิญาณ ณ บ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ในบรรยากาศของการภาวนาและความศรัทธา โอกาสนี้ คุณพ่อฟรังซิส ไกส์ ได้เทศน์เตือนใจเป็นการสรุปการเข้าเงียบประจำปีใน 3 ประเด็น ซึ่งนำมาจากบทจดหมายของนักบุญเปโตรเช่นเดียวกันคือ ประเด็นแรกพระหรรษทานแท้จริงของพระเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นพระหรรษทานที่เราต้องแสดงความกตัญญูรู้คุณ และต้องทำให้การกตัญญูรู้คุณเป็นกิจวัตรประจำวันของเรา ประเด็นที่สองคือพลังทรงชีวิตของพระวาจา ดังเช่นคำพูดของนักบุญเปโตรที่ว่า “ท่านบังเกิดใหม่แล้วมิใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเชื้อเมล็ดที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย คือพระวาจาที่ทรงชีวิตและคงอยู่ตลอดไปของพระเจ้า เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า มนุษย์ทั้งมวลเป็นเหมือนต้นหญ้าและความรุ่งเรืองทั้งมวลของเขาเป็นเหมือนดอกหญ้า ต้นหญ้าเหี่ยวแห้ง ดอกก็ร่วงโรยไปด้วย แต่พระวาจาของพระเจ้าดำรงอยู่ตลอดนิรันดร1 ปต.1, 23-25” พระวาจาของพระเจ้าเปิดใจเรา ถ้าเราเข้าหาพระวาจาด้วยความเชื่อ แม้ว่าเราเหน็ดเหนื่อย หรือรู้สึกแห้งแล้งทางจิตใจ และประเด็นที่สามคือความรักต่อพระคริสตเจ้า พระคริสตเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราซึ่งเปรียบไม่ได้กับมิตรภาพใด ๆ ของมนุษย์ เป็นความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าที่ทำให้เราได้รับความชื่นชมยินดี และได้รับความรอดพ้นของวิญญาณ และท้ายสุดคุณพ่อได้กล่าวถึงท่าทีของการถ่อมตนว่า “ลูกจงเป็นดังลูกลาที่ถ่อมตน […]