Category: Close Up

Close Up
20170913_ISP_meetind Edu (25) (Large)
ประชุมฝ่ายการศึกษา ธมอ. ไทย

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2017 ฝ่ายการศึกษาคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดการประชุมผู้ทำงานด้านโรงเรียนในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้ข้อคิด มีผู้เข้าร่วมประมาณ 28 คน นอกจากนี้ อ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาแบ่งปันเกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญใหม่ กับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน” และอาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ แบ่งปันเรื่อง “การเตรียมการของโรงเรียนเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ซึ่งทำให้ผู้เข้าได้รับความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา และแนวทางปฏิบัติ อันสนองตอบต่อเรียกร้องในยุคปัจจุบัน โอกาสนี้จากการแบ่งปันของบรรดาซิสเตอร์ผู้ทำงานด้านโรงเรียน จากประสบการณ์การจัดการศึกษาและความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนในเครือ จึงทำให้ผู้ร่วมประชุมได้รับความชัดเจน และมีความพร้อมมากขึ้นสำหรับการจัดการศึษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  photos…  

Close Up
S__13475936 (Large)
ประชุมวิสามัญสหพันธ์ศิษย์เก่า ธมอ.

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2017 ณ หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบศิษย์เก่า ธมอ. ระดับแขวง ได้จัดการประชุมวิสามัญสหพันธ์ศิษย์เก่า ธมอ. โดยมีตัวแทนศิษย์เก่าจากหมู่คณะต่าง ๆ จำนวน 8 คน และซิสเตอร์ 3 คน โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้แบ่งปันข้อคิด เน้นความสำคัญของฆารวาสในกลุ่มต่างๆของครอบครัวซาเลเซียน โดยเฉพาะกลุ่มศิษย์เก่า ที่จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภารกิจของคณะซิสเตอร์ ธมอ. ในการปฏิบัติงานใดๆ ต้องเป็นห่วงด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณเสมอ เพื่อไม่ให้คนที่ยากจนกว่าถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้ ซิสเตอร์รัตนายังได้แบ่งปันบทสรุป Nucleo ที่ 20 ของซิสเตอร์กาเบรียลลา ปาติโน ผู้ประสานงานศิษย์เก่าระดับโลกที่กล่าวถึง”ครอบครัวในความหมายของคุณพ่อบอสโก” จิตตารมณ์ครอบครัว คือสภาพแวดล้อมแห่งการต้อนรับ ที่เข้ามาทดแทนการขาดไปของครอบครัวของเด็ก-เยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ ในสมัยของท่าน และกรรมการศิษย์เก่ายังได้แบ่งปันหัวข้อต่าง ๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบความเป็นไป ผลของการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และครั้งนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอนงค์ ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาด้านผู้ช่วยพยาบาลจากวิทยาลัยเซนต์หลยุส์ โดยได้รับการศึกษาจากศิษย์เก่า ธมอ. […]

Close Up
20170819_seperate group (43)
ทบทวนแนวทางปฏิบัติของเรา…ธรรมทูตซาเลเซียน

หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยคุณพ่อกวีแลร์โม บาซาเนส ผู้รับผิดชอบฝ่ายแพร่ธรรมของคณะซาเลเซียน  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมนาทั้งคุณพ่อซาเลเซียนและซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้มีการแยกกลุ่มพบปะกับผู้ใหญ่ฝ่ายแพร่ธรรมของคณะ เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของการเป็นธรรมทูต  อันเป็นดังจิตาตารมณ์แรกเริ่มของคณะ ซึ่งไม่เฉพาะการเป็นธรรมทูตในต่างแดนเท่านั้น ทว่ายังหมายถึงการเป็นธรรมทูตในชีวิตประจำวัน… Photo

Close Up
IMG_5562 (Large)
สิ่งที่กำลังรอเราอยู่?

วันที่ 18 สิงหาคม 2017 คุณพ่ออารอน อัลโกเซบา รองอธิการแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ของสัมมนา “การเริ่มต้นประกาศข่าวดีและพันธกิจซาเลเซียน” โดยมีพระนางมารีย์ แม่พระประจำประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้ปกป้องและเสนอวิงวอนตลอดการประชุมในวันนี้ ซิสเตอร์มาเรีย โก ได้นำการรำพึงไตร่ตรองพระวาจาในวันนี้ ด้วยพระวรสารของนักบุญลูกา ที่กล่าวถึง ศักเคียส “ที่แสวงหาที่พบพระเยซูเจ้า” และจากการพบปะนั้นเองที่ก่อให้เกิดการกลับใจ ซิสเตอร์มาเรีย ได้นำการรำพึงพระวาจาได้อย่างน่าสนใจ ตลอดการสัมมนาในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะกับสมาชิกในกลุ่มที่มาจากแขวง กิ่งแขวง หรือประเทศเดียวกันเพื่อร่วมกันมองถึงการอบรมเชิงธรรมทูตที่จะทำอย่างไร ให้มีขึ้นในแขวง ในกิ่งแขวง หรือในประเทศของตน คุณพ่อกูเยลโม และซิสเตอร์อาไลอีเด ได้แสดงความขอบคุณแก่ผู้เข้าร่วมสัมนาทุกคน พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้กำลังใจ ทั้งขอให้ทุกคนรักษาความกระตือรือร้นและรับผิดชอบในงานแพร่ธรรม ดังที่ได้ปรากฎเป็นข้อเสนอของที่ประชุม ในช่วงสุดท้าย ผู้ใหญ่ของทั้งสองคณะ ได้กล่าวขอบคุณต่อคุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ โดยมีคุณพ่ออารอน เป็นผู้แทนรับ และซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย ในค่ำวันเดียวกันนี้เอง ได้มีการเฉลิมฉลอง “วัฒนธรรม” ในบรรยากาศของความเป็นพี่เป็นน้อง ในความเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาของผู้สัมมนา ซึ่งได้ให้คุณค่ามากมายแก่การแสดงต่าง ๆ ของนักเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน […]

Close Up
36453980252_2234f2e7b8_z
ซดบ. – ธมอ. ร่วมแบ่งปัน สานฝันพัธกิจ…

คุณพ่อวาคลาฟ เคลเมนต์ ที่ปรึกษาอัคราธิการ ระดับเอเชีย-โอเชียเนีย (D. Klement Vaclav EAO Regional Councillor ) ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในการสัมมนางานแพร่ธรรมซาเลเซียน ระดับเอเชีย-โอเชียเนีย ที่บ้านธารพระพร สามพราน วันที่ 17 สิงหาคม 2017 ในหัวข้อ “การเริ่มต้นประกาศข่าวดีและพันธกิจซาเลเซียน” หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว ซิสเตอร์มาเรีย โก ได้นำการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ตอนที่ว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกเจ้า เราได้เห็นเจ้าแล้ว…” (ยน. 1,48) ซึ่งเป็นเรื่องราวแห่งการพบปะของนาธานาแอลกับพระเยซูเจ้า… “เราได้เห็นเจ้า…” “เราได้รักเจ้า…” และในตอนท้ายซิสเตอร์มาเรีย ได้สรุปว่า “พระเยซูเจ้ายังคงซ้ำคำตรัสนี้เช่นเดียวกันในทุกวันนี้ และนี่เองเป็นทำให้ชีวิตเรามีความหมายและเปี่ยมด้วยความงดงาม” ในวันนี้ ช่วงเวลาของการแบ่งปันถึงภารกิจต่างๆ ในทุกแห่งที่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้กระทำ ด้วยรูปแบบการแบ่งปันที่สร้างสรรค์ เป็นช่วงเวลาแห่งความมั่งคั่ง เป็นช่วงเวลาของการเปิดมุมมองใหม่ อีกทั้งปลุกความกล้าหาญ และความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบภารกิจต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงมอบฝากไว้ให้สำเร็จไปดังพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่งการแบ่งปันนี้เองจะเป็นแนวทางในการทำให้โครงการ “การเริ่มต้นประกาศข่าวดีและพันธกิจซาเลเซียน” กลับเป็นจริงและเกิดผลอย่างงดงามให้กับบรรดาเยาวชนในทุกบริบทของเราซาเลเซียน  read more…  

Close Up
IMG_4955 (Large)
ซดบ.-ธมอ. กับพระพรพิเศษของคณะ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2017 อันเป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของนักบุญยอห์น บอสโก บิดาผู้ตั้งคณะซาเลเซียน และเป็นวันที่สี่ของการสัมมนาผู้ปลุกเร้าและผู้อบรมด้านการแพร่ธรรม (Missionary Animationn and Formation Seminar) ที่จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน สมาชิกคณะซาเลเซียน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และฆราวาสซาเลเซียนผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันขอพระพรจากพระเจ้าผ่านทางการภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี Arch. Thomas Menamparampil พระอัครสังฆราชประจำโกวาฮาติ ประเทศอินเดีย เป็นประธาน ในบรรยากาศของความเชื่อ ความหวัง และความชื่นชมยินดีของการมีส่วนในพระพรพิเศษของคณะที่หลั่งมาจากหัวใจของคุณพ่อบอสโก โอกาสนี้ Sr.Maria Ko ได้นำการรำพึงพระวาจาของพระเจ้า โดยนักบุญยอหน์ ที่ว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกเจ้า เราได้เห็นเจ้าแล้ว…” (ยน. 1,48) เป็นเรื่องราวแห่งการพบปะของนาธานาแอลกับพระเยซูเจ้า… “เราได้เห็นเจ้า…” “เราได้รักเจ้า…” สรุปได้ว่า “ในวันนี้เช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้ายังคงเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรา ซึ่งทำให้ชีวิตมีความหมายและเปี่ยมด้วยความงดงาม” นอกจากนี้ Sr. Teresa Joseph ยังได้แบ่งปันกับผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับจดหมายของคุณพ่อบอสโกที่ท่านได้เขียนที่โรม ในปี 1884 ซึ่งเป็นดังแนวทางของการ “Initial […]

Close Up
IMG_4302 (Large)
ซดบ. – ธมอ. กับการฟังพระวาจาของพระเจ้า…

วันที่ 15 สิงหาคม 2017 โอกาสสมโภชพระนางมารีย์ผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการประชุมสัมนาหัวข้อ “Initial Proclamation and the Salesian Mission” ของคณะซาเลเซียน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และฆราวาสแถบเอเชีย ได้เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการขอพระพรจากพระเจ้า ผ่านทางการภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี Fr. Alfred Maravilla เป็นประธาน โอกาสพิเศษของการสมโภชแม่พระนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมนา ได้รับฟังประสบการณ์เกี่ยวกับการประกาศข่าวดีแรกเริ่ม โดย Arch. Thomas Menamparampil พระอัครสังฆราชประจำโกวาฮาติ ประเทศอินเดีย ซึ่งได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ไตร่ตรองและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ในช่วง Sr.Maria Ko ได้แบ่งปันพระวาจาของพระเจ้า ที่กล่าวถึงชีวิตของพระนางมารีย์ที่หลังจากได้รับการแจ้งสารแล้ว รีบออกเดินทางไปยังแคว้นยูเดีย เพื่อช่วยเหลือนางเอลีซาแบธ ญาติพี่น้องผู้ต้องการความช่วยเหลือ การแบ่งปันพระวาจาในครั้งนี้เป็นการนำเข้าสู่บรรยากาศของการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ใช้เวลาในการสนทนาและอยู่กับพระวาจาของพระเจ้า อันเป็นลักษณะหนึ่งที่สำคัญของผู้ประกาศข่าวดี  read more…

Close Up
IMG_4112 (Large)
ซดบ. – ธมอ. ย้อนรำลึกการเดินทางแห่งพันธกิจการแพร่ธรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2017 วันสัมนาด้านการแพร่ธรรมวันที่ 2 ที่ได้จัดขึ้นที่บ้านธารพระพรนั้น พระสงฆ์คณะซาเลเซียน ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และฆราวาสซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ระดับเอเชีย ได้ร่วมกันย้อนรำลึกถึงภารกิจแห่งการแพร่ธรรม  ซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในการประชุมสัมมนาด้านการแพร่ธรรมในปี 2011 ตามเอกสาร Initial Proclamation and the Salesian Mission Today  โดยมี  Fr. Alfred Maravilla  เป็นวิทยากร นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับเกียรติจาก Sr.Maria Ko อาจารย์ของมหาวิทยาลัยของคณะที่โรม เป็นวิทยากรนำการรำพึงพระวาจาของพระเจ้า เพื่อพระวาจานั้นจะได้เกิดผลอย่างงดงามในชีวิตและภารกิจการแพร่ธรรมท่ามกลางเยาวชน ในวันนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่งดงามที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเข้ากลุ่มย่อยแบ่งปันการไตร่ตรองเกี่ยวกับเอกสาร Initial Proclamation and the Salesian Mission Today รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ด้านการแพร่ธรรมในบริบทของแต่ละคน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกันแบบรวม ๆ หรือแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มย่อย เราเชื่อว่า แต่ละช่วงตอนนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่งดงาม อันจะทำให้พันธกิจของการเป็นนักอบรมแบบซาเลเซียนเกิดผลอย่างแท้จริง ซึ่งในเช้าวันนี้ พิธีกรรมที่ได้ตระเตียมมาอย่างดีจากคุณพ่อซาเลเซียนและธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากอินเดียตอนใต้ […]

Close Up
20170813_opening_mission (9)
ซดบ. – ธมอ. รวมพลังจัดประชุมฝ่ายแพร่ธรรมระดับเชีย

การประชุมสัมนาในครั้งนี้ เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย  Fr. M C George ผู้ประสานงานด้านการแพร่ธรรม เป็นประธานในพิธี ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2017 เพื่อวอนขอพระพรของพระ โอกาสนี้มีสมาชิก ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะซาเลเซียน และฆราวาสผู้ร่วมงานระดับเอเชีย มาประชุมกันจำนวน 83 คน จาก 15 ประเทศ มีผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบฝ่ายแพร่ธรรม Sr. Alaide Deretti fma  Fr. Gillermo Basañes sdb และผู้ใหญ่อื่น ๆ ของทั้งสองคณะ ร่วมเป็นกำลังใจสำหรับทุกคน  การประชุมสัมนานี้จะมีระยะเวลา 14-20 สิงหาคม 2017  ในหัวข้อMissionary Animation and Formation Seminar:  “Initial Proclamation and the Salesian Mission” see more…

Close Up
DPP_73 (Large)
พัชรสมโภชและหิรัญสมโภช ธมอ.ไทย…

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2017 พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีการเฉลิมฉลองพัชรสมโภช ของซิสเตอร์อเมเดอา กีนี ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ซิสเตอร์เทเรซีนา อันเดรออตตี ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี และหิรัญสมโภชของซิสเตอร์อักเนส ทิพวรรณ จารุวิภาค ร่วมด้วยพระสงฆ์จำนวน 34 องค์ รวมทั้งสมาชิกของคณะ พี่น้องนักบวชคณะต่าง ๆ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ ศิษย์เก่า เยาวชน และสัตบุรุษจำนวนมากที่มาร่วมพิธี ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ตามพระวาจาใบเพลงสดุดีที่ว่า “ข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิต” (สดด. 146, 2) บรรยากาศของการเฉลิมฉลองเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี ความศรัทธา และการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งความรักสัตย์ซื่อของพระองค์ที่ได้ประทานให้แก่ผู้ครบรอบการปฏิญาณตน 60 ปี และ 25 ปี see more…