45 ปี…ด้วยความรักรู้คุณ

20171208_ISP_45th (17)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2017 โอกาสการสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์รุ่นต่าง ๆ ที่ได้ผ่านชีวิตช่วงตอนของการอบรมในขั้นนวกเนรี ณ บ้านมารีย์นิรมล หัวหมาก ได้พร้อมใจกันสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่พระองค์ประทานให้ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับ “บ้านแห่งนี้” ที่ได้รับการพิทักษ์คุ้มครองภายใต้พระภูษาของพระมารดาพรหมจารีมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลเป็นองค์อุปถัมภ์ เป็นระยะเวลานานถึง 45 ปี ขอบคุณบรรดานวกจาริณี ซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ซิสเตอร์นาเดีย แฟร์โร ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ และบรรดาผู้อบรมทุกท่านที่ได้อุทิศตนเพื่อการอบรมอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย มีคุณพ่อแฟรงค์ ลอเรนซี ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังจากพิธีได้มีการขอบคุณซิสเตอร์เอสเตรีนา ผู้เป็นนวกจาริณีคนแรกของแขวงไทย โดยซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และสมาชิกจากบ้านต่าง ๆ ได้มอบของขวัญที่ระลึกต่าง ๆ แด่ท่าน ในบรรยากาศของความสุข ความยินดี เปี่ยมด้วยรักและรู้คุณ วันนี้จึง “นับเป็นเวลาอันสมควรยิ่งที่เราจะรื้อฟื้นความรักของพระเจ้าที่ประทานให้เปล่าแก่แต่ละคน เราเป็นคนพิเศษ … ไม่เหมือนใคร…ถูกสร้างด้วยฝีพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเราจึงต่างเป็นภาพลักษณ์หนึ่งเดียวของพระเจ้า…” more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *