Author: admin

FMA_News_1
IMG_0817
ธิดาฯ เปิดกิจกรรมหมู่บ้าน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวอุดมการณ์ “ร่วมใจสร้าง ความสุขแท้ แก่สังคม” เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562  ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน  ทำทุกอย่างด้วยจิตใจที่ร่าเริง  ขยัน  ศรัทธา  ตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกต่อไป more photos…

Catholic News
2
บริการไปรษณีย์และโทรศัพท์วาติกันส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวสารคาทอลิก

สมเด็จพระสันตะปาปา: บริการไปรษณีย์และโทรศัพท์วาติกันส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวสารคาทอลิก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ต้อนรับพนักงานและผู้จัดการบริการไปรษณีย์และโทรคมนาคมของนครรัฐวาติกัน ทรงขอบคุณพวกเขาสำหรับงานที่พวกเขาได้ทำ และทรงตรัสบอกให้พวกเขาก้าวออกไปไกลกว่า “เมืองเล็ก ๆ และประชากรกลุ่มเล็ก ๆ ” ของนครรัฐวาติกัน (ประชากรประมาณ1,000คน ข้อมูลปีค.ศ.2017) ทรงตรัสว่า “วาติกันและสันตะสำนัก” ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารและองค์กรระหว่างประเทศที่ส่งเสริมการสื่อสาร โดยอาศัยการทำงานของสองหน่วยงานนี้ทำให้ผู้คนได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับพระสันตะปาปา และพระสันตะปาปาก็สามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้ การทำงานของพวกเขาเป็นดั่งสะพานที่เชื่อมต่อวัฒนธรรม ศาสนา และสังคมที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการแบ่งปันความรู้สึกและไอเดีย ส่งเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปต่าง ๆ  อำนวยความสะดวกในการการแลกเปลี่ยน ไม่ใช่แค่เพียงปัจจัยภายนอก หากรวมถึงคุณค่าด้านจิตวิญญาณและวัฒนธรรมด้วย ดังนี้จึงพูดได้ว่า แม้บริการไปรษณีย์และโทรศัพท์จะทำงานอยู่ในนครรัฐวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกแต่ก็ได้ช่วยพระองค์ท่านทำงานที่ยิ่งใหญ่มาก นั่นก็คือเผยแพร่ข่าวสารจากคริสตชนไปสู่โลก ในที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตั้งข้อสังเกตว่า พนักงานหลายคนทำงานโดยตรงกับผู้คนและทรงย้ำถึงความสำคัญของการเป็นประจักษ์พยานคริสตชนที่ “เรียบง่ายแต่เฉียบคม”ของพวกเขา การทำงานในวาติกันนั้น ถือเป็นการ“มุ่งมั่นพิเศษในการปลูกฝังความเชื่อ ” รวมถึงนอกพื้นที่ทำงานด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเชิญชวนทุกคนทำให้สมาชิกในครอบครัวของตน  “เป็นพระศาสนจักรเล็ก ๆ ที่ซึ่งความเชื่อและชีวิตมีความกลมกลืนกันระหว่างความสุขและความทุกข์ของชีวิตประจำวัน”   https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-06/pope-vatican-postal-and-telephone-services-promote-spread-of-ch.html  

Catholic News
1
พระคาร์ดินัลเวเล็ต กล่าวในพิธีรำลึก 75 ปี วัน “ดี-เดย์” ว่า คริสตชนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ

พระคาร์ดินัลเวเล็ต กล่าวในพิธีรำลึก 75 ปี วัน “ดี–เดย์” ว่า คริสตชนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ เจ้าหน้าที่วาติกันทำพิธีรำลึกวันดี-เดย์ โอกาสครบรอบ 75 ปี ด้วยการเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณในมหาวิหารเมืองคอลเลวิลเล-ซูร์-เมอร์ ในนอร์มังดีที่กองทัพพันธมิตรเข้ายึดครองในปี ค.ศ.1944 วันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ.1944 หรือเรียกว่า วันดี-เดย์ คือวันที่กองกำลังพันธมิตรมากกว่า 150,000 นายบุกเข้าฝั่งทางตอนเหนือของฝรั่งเศสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยฝรั่งเศสจากการยึดครองของนาซี พระคาร์ดินัล มาร์ก เวเล็ต ประธานสมณกระทรวงเพื่อพระสังฆราช ชาวแคนาดา ได้ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณที่มหาวิหารในประเทศฝรั่งเศส และได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องธำรงรักษาและปกป้องความสงบสุขในโลกที่มีการแบ่งแยกยิ่งทียิ่งมากขึ้น ท่านได้กล่าวกับสำนักข่าววิทยุวาติกันว่า รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมในการเฉลิมฉลองสำคัญยิ่งนี้ เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงสารแห่งสันติภาพของพระศาสนจักรคาทอลิก พระคาร์ดินัลได้กล่าวว่า พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประณามสถานการณ์โลกปัจจุบันบ่อยครั้งว่า เป็นสงครามโลกครั้งที่สามที่กำลังจะก่อตัวขึ้น เป็นความรับผิดชอบเร่งด่วนของเราที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ การพบปะ และการเสวนา ท่านได้กล่าวเสริมว่า “สำหรับข้าพเจ้าแล้วการรำลึกถึง 75 ปี วัน “ดี-เดย์” เป็นโอกาสที่จะไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งในมุมมองความเชื่อคาทอลิกและความมุ่งมั่นของพระศาสนจักรคาทอลิกในการเสวนา   https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2019-06/d-day-cardinal-ouellet-culture-of-peace-france-commemoration.html      

FMA_News
DSCF2819
ฉลองวัด มีคาแอล การีกอยส์

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 หมู่คณะและเด็กธิดารักษ์ทุกคนไปร่วมฉลองวัดมีคาแอล การีกอยส์ โดยพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ บรรยากาศของวันนี้มีสัตบุรุษจากวัดต่างๆ มาร่วมจำนวนพอสมควร ซึ่งทุกคนได้รับพรอย่างเปี่ยมโอกาสสมโภชพระจิตเจ้า หลังจากนั้นระหว่างพิธีได้ร่วมยินดีกับเด็กธิดารักษ์จำนวน 10 คน ที่รับศีลกำลัง จึงเป็นวันพระพรของพระเจ้าด้วยการร่วมพิธีอย่างศรัทธา more photos…

FMA_News_1
IMG_9855
ไหว้ครู ประจำปี 2562

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเลารา โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า เข้าร่วม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเป็น 2 รอบดังนี้ รอบแรกเป็นพิธีไหว้ครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่นักเรียน รอบสองเป็นพิธีไหว้ครูในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่นักเรียน โดยโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เรียนได้รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลผลิตของการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้และจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งปรากฏในการแสดงออกของนักเรียนทุกระดับชั้น บรรยากาศแห่งความกตัญญูรู้คุณนี้ ผู้แทนนักเรียนได้นำกล่าวบทสวดไsว้ครู ขับร้องบทเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นคณะครูรับพานดอกไม้จากผู้แทนนักเรียน ในช่วงบ่าย ตัวแทนคณะครู และนักเรียน ร่วมส่งต่อความสุขและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วยการมอบกระเช้าดอกไม้ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ภายใต้กิจกรรมใจประสานใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี more photos…

FMA_News
DSCF2480
กิจกรรมรับน้องใหม่

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ช่วงบ่ายของวันนี้ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ จึงเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและการรู้จักกันและกันมากขึ้น more photos…

FMA_News
DSCF2258
กิจกรรมเปิดหมู่บ้าน

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วันนี้มีกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน ในหัวข้อ “ร่วมใจสร้างแก่สังคมความสุขแท้” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักเป็นหนึ่งเดียวกันแบบครอบครัว ที่แสดงออกด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน more photos…

Close Up
01
การประชุมพบปะผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับ CIAO-SPR

การประชุมพบปะผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับ CIAO-SPR ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2019 Sr. Maria Helena Moreira, FMA สมาชิกคณะที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และ Sr. Gabriella Imperatore FMA ผู้ช่วย ได้จัดการประชุมพบปะผู้ประสานงานด้านสื่อสารมวลชนแขวง ระดับสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-โอเชเนีย ในหัวข้อ “แผนงานด้านสื่อสารของคณะในพันธกิจแห่งการอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์” ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจ “มอร์เนเซ” Pansol, Calamba ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน จาก 12 ประเทศ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันการวางแผนงานตามนโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ และจุดประสงค์ ต่าง ๆ ของการสื่อสารเชิงอบรมของคณะ ในบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู้ การไตร่ตรองและการแบ่งปัน ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มผู้ฝึกหัดของคณะ และรับชมการแสดงของพวกเขาตามจิตตารมณ์ของคณะ โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมขอขอบคุณ Sr. Maria Helena Moreira, FMA และ Sr. Gabriella […]

FMA_News
IMG_6679
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์…

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีกิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงเต้นประกอบเพลงของตัวแทนน้องอนุบาล และตัวแทนระดับประถม จากนั้นนักเรียนเข้าฐานกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีคุณครูและนักเรียนพี่เลี้ยงเป็นผู้คอยดูแลให้คำแนะนำซึ่งแฝงด้วยสาระความรู้และความสนุกสนานอีกทั้งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษ อาจารย์บุญช่วย ตั้งจารุณัฐ วิทยากรอิสระจัดกิจกรรมด้านศูนย์วิทยาศาสตร์ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาให้ความรู้พร้อมให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถและการแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี more photos….

FMA_News
0T0A42991 (31)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมไทย 4.0

โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2018 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมไทย 4.0 ” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เสาะสืบแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด  การทดลองที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การแก้ปัญหา  การเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็ม  การออกแบบชุด  เกม และการแข่งขันอื่น ๆ อีกมากมาย  นักเรียนต่างสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติและภาคภูมิใจกับผลงานที่ได้นำเสนอ  แม้ว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน more photos…