สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ และเสกอาคารเรียน

04

วันที่ 24 พฤษภาคม 2023  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน มีพิธีสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์และขอพรสำหรับเปิดปีการศึกษา 2566  โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน และคุณพ่อนพดล ยอแซฟ ร่วมในการสวดภาวนาอวยพรและเสกอาคารเรียน รอบบริเวณรวมทั้งบริเวณบ้านพักซิสเตอร์ พนักงาน และบ้านธารพระพร  คณะครูและนักเรียนทุกคนถวายดอกไม้หน้าพระรูปพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ด้วยความรักศรัทธา
ในภาคค่ำ  มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชแม่พระที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยมีสมาชิกครอบครัวซาเลเซียน คณะนักบวช และสัตบุรุษในละแวกใกล้เคียงมาร่วมการฉลองอย่างอบอุ่น   คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  พร้อมด้วยสมาชิกซาเลเซียน และคุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ และคุณพ่อชัชวาลย์ ศุภลักษณ์  หลังพิธี มีการแห่โคมเทิดเกียรติแม่พระรอบบริเวณบ้าน รับการอวยพรและถวายดอกไม้หน้าพระรูปแม่พระ  จากนั้นทุกคนร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันที่ห้องอาหารบ้านธารพระพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *