สมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

00

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 หมู่คณะศาลาแดง กรุงเทพฯ ร่วมกันเฉลิมฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ พระมารดาของพระเจ้าและพระมารดาของเรา โดยมีบาดหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยบาดหลวงทองแดง  แก้วประกอบ จากสังฆมณฑลอุบลราชธานี  ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความรักและรู้คุณต่อพระมารดามารีย์ “สตรีแห่งขนมปัง… สตรีแห่งชีวิตประจำวัน… สตรีผู้กล้าหาญ.. ผู้มีดวงใจเปี่ยมไปด้วยความรัก… เป็นสตรีที่ไร้สำนวนโวหารใด ๆ… สตรีแห่งความเงียบ… ที่ก้าวเดินไปในความรักต่อพระเจ้าโดยรับใช้ ผู้ต่ำต้อย  ผู้ทนทุกข์ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ” โดยมีสัญลักษณ์ของแสงเทียน ขนมปังและผลองุ่น สัญลักษณ์ของปังทรงชีวิตที่ยอมถูกบิและแบ่งอย่างต่อเนื่องเพื่อความสุขของทุกคน ดังเช่นที่เมืองคานา
นอกจากนี้ ในช่วงค่ำ บรรดาซิสเตอร์ นักเรียน-นักศึกษาของหอพักฯ พร้อมด้วยพนักงานได้ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์ด้วยบทวันทามารีย์ และบทเพลง ต่อหน้าพระรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์ และขอพรจากพระนาง ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความรัก ความศรัทธาต่อพระนาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *