สายประคำปิดเดือนแม่พระ

01

วันที่ 31 พฤษภาคม 2021   หมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมใจกันสวดภาวนาตามพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ด้วยความรัก ความศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ เป็นต้น ในวันสุดท้ายของการสวดสายประคำมาราธอน โดยมีข้อตั้งใจเพื่อยุติโรคระบาดโควิด 19 สมาชิกในบ้านร่วมสวดภาวนาที่สวนแม่พระหน้าบ้าน ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี ได้มอบเทียนสัญลักษณ์แห่งความรัก ความศรัทธาแด่พระมารดา  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้นำสวดสายประคำ โดยตั้งรูปแม่พระแก้ปม และในแต่ละข้อของการสวดได้นำสวดภาวนาพิเศษ โดยภาวนาแก้ปมที่ต้องแก้ออกจากชีวิต “ห้าปม” ผ่านทางพระมารดามารีย์ พร้อมสลับบทเพลงเทิดเกียรติพระมารดา และหลังสวดภาวนา บรรดาซิสเตอร์พร้อมกับพนักงาน และสัตบุรุษ ที่มาร่วมสวด ได้ภาวนาวอนขอต่อพระมารดาแก้ปมเป็นพิเศษ จากนั้นซิสเตอร์มาลัย ได้ให้โอวาท และข้อคิดเกี่ยวกับความรัก ความศรัทธาต่อพระมารดา และขอพระมารดาโปรดปกปักพิทักษ์รักษาลูก ๆ ของพระมารดาให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง  …more  photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *