สมโภชพระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมล… 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

IMG_4517 (Large)

 

 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.2022 บาดหลวงฟรังซิส เซเวียร์ ศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมล และการเฉลิมฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับหมู่คณะ “เอาซีลีอุม” ศาลาแดง และหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมด้วยบาดหลวง ชาร์ลส์  เวลาร์โด ซดบ โดยมีสมาชิก ธมอ เยาวชน ศิษย์เก่า ผู้มีพระคุณและสัตบุรุษร่วมพิธี จำนวนประมาณ 40 คน  ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี ความรักรู้คุณต่อพระเจ้าและพระมารดามารีย์ ที่ทรงคอยเสนอวิงวอนพระพรมากมายให้แก่เรา  จากคำกล่าวของคุณพ่อบอสโกที่ว่า “พระพรทุกอย่างที่สวรรค์ประทานให้แก่พวกเรา เป็นผลของบทวันทามารีย์ บทแรกที่พ่อสวดด้วยใจร้อนรน” ดัวยเหตุนี้เราต่างจึงมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเช่นกันว่า ตลอดระยะเวลา 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พระมารดามารีย์ทรงเป็นผู้เสนอวิงวอนที่ทรงอานุภาพ ทรงประทับอยู่ท่ามกลางและทรงดำเนินไปพร้อมกับเรา

โอกาสนี้สมาชิก ธมอ ผู้ร่วมพิธีได้กล่าวรื้อฟื้นข้อปฏิญาณตนอีกครั้ง และซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงได้เป็นตัวแทนของสมาชิก ธมอ เป็นผู้มอบกุญแจบ้านไว้ที่เชิงรูปปั้นของแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นการย้อนเหตุการณ์รำลึกธรรมเนียมปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มต้นคณะ กล่าวคือทุกเย็นมาเดอร์มัสซาแรลโล จะนำกุญแจบ้านทั้งหมดวางไว้แทบพระบาทของพระนาง ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการมอบฝากชีวิตของเราและหมู่คณะผู้อบรมไว้กับพระแม่   คุณพ่อบอสโก ได้กล่าวกับบรรดาซิสเตอร์ ในวันแรกของการก่อตั้งคณะว่า “อธิการิณีที่แท้ คือแม่พระ”

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เยาวชนผู้ร่วมงานของบ้าน ตัวแทนนักเรียนหอพักฯ และตัวแทนคณะซิสเตอร์ได้ร่วมกันแสดงรายการสั้น ๆ ด้วยการขับร้องเพลง O Maria Vergine Potente การเต้นประกอบเพลง 150 ปี และเพลง Piedi a terra e Cuore in cielo… อย่างมีชีวิตชีวา พร้อมด้วยการนำเสนอภาพประวัติศาสตร์ของคณะระดับโลก ระดับแขวงไทย และระดับหมู่คณะ ผ่านคลิปวีดีโอ ซึ่งเป็นภาพแห่งเรื่องราวการเจริญก้าวหน้าของพระพรพิเศษของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นอกจากนี้ บาดหลวงชาร์ลส์  เวลาร์โด ได้กล่าวแสดงความยินดีกับภารกิจของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่พัฒนาก้าวหน้าเสมอมา …เรา สมาชิก ธมอ ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งสำหรับการอยู่เคียงข้าง การช่วยเหลือ การสนับสนุนในทุกด้าน และการร่วมมือในภารกิจการอบรมให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *