ฉลองพระมารดามารีย์ผู้นิรมล

243086 (Large)

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2022  ฉลองนามชื่อของหมู่คณะ “มารีย์นิรมล” บรรดาซิสเตอร์ และสมาชิกในบ้านมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมด้วยคุณครู และนักเรียนธิดารักษ์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมลทิน ณ วัดน้อยของบ้าน โดยมีคุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นประธาน ท่านได้ให้ข้อคิดในการเลียนแบบพระนางมารีย์ในการรักษาความบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาและใจ การสร้างความสุขความรักซึ่งกันและกันในบรรยากาศครอบครัวของความเป็นพี่เป็นน้อง และก่อนจบพิธีมิสซาคุณพ่อได้เสกรูปปั้นพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมลทิน หลังจากนั้น ทุกคนรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน  บรรดาซิสเตอร์และเด็ก ๆ ได้เล่นเกมตอบคำถามและร้องเพลงสรรเสริญแม่พระ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *