ฟื้นฟูจิตใจกลุ่มพนักงานโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี

00

วันที่ 3 มิถุนายน 2022   หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรธานี  ได้จัดการอบรมฟื้นฟูจิตใจกลุ่มพนักงานในโรงเรียนเซนต์เมรี่ จำนวน 30 คน  ในหัวข้อ “ทำทุกอย่างด้วยความรัก”  โดยมีซิสเตอร์ ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี  และซิสเตอร์ผู้ดูแลกลุ่มพนักงาน ร่วมในวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม  โดยตัวแทนพนักงานได้ถือสัญลักษณ์ หัวใจ เทียน  ดอกไม้ แทนคำภาวนาและความตั้งใจดีของทุกคน    จากนั้นซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติร่วมกันสำหรับปีการศึกษานี้  พนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น มีความสุข สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรัก  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *