การพบปะที่นำพระพรแห่งความอบอุ่นใจ

03

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2021  หมู่คณะวิสุทธิวงศ์มีความยินดีต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย โอกาสการเยี่ยมประจำปี ท่านเป็นดังพระพรจากพระเจ้าที่พร้อมโปรยปรายให้กับเราทุก ๆ คน ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจ การพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ ด้วยท่าทีแห่งการเป็นมารดา ในบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่น แม้ภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19  ท่านยังได้ให้ความสำคัญกับสมาชิกทุกกลุ่มในบ้าน   วันแรกของการเยี่ยม มาเดอร์ได้พบปะกับคณะซิสเตอร์ แนะนำให้กำลังใจ เยี่ยมชมภารกิจที่ศูนย์ตัดเย็บมาอินซึ่งอยู่ในฤดูกาลเกี่ยวข้าวจึงมีการสลับกันมาทำงาน  โอกาสนี้ มาเดอร์ได้ไปพบปะและมอบกระเช้าให้กับคุณพ่อสมนึก สุทธิ เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง  ซึ่งท่านได้ขอบคุณในการร่วมงานของคณะซิสเตอร์ในกิจการต่าง ๆ ของวัดอย่างดีเสมอมา  ในวันต่อมา ได้พบปะกับพนักงานของโรงเรียน พร้อมกับให้กำลังใจ ข้อคิดสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในการให้คุณค่ากับการงานที่ได้ทำนำความยินดีให้กับทุกคน
ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2021  มาเดอร์นิภา ได้พบปะกับคณะนักเรียน ศิษย์เก่า และกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ซึ่งแต่ละกลุ่มได้แสดงถึงดวงใจที่รู้คุณต่อท่าน ในความรักความเอาใจใส่ที่มีเสมอมาผ่านทางบทเพลง และของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ  เราชาววิสุทธิวงศ์ขอขอบคุณการมาเยี่ยมของผู้ใหญ่ในครั้งนี้  ขอพระเจ้าได้ตอบแทนท่านด้วยพระพรแห่งสุขภาพ ปรีชาญาณ และพระพรอันจำเป็นในการเป็นผู้นำคณะ และภารกิจต่าง ๆ นี้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *