พระพรแห่งการเยี่ยมเยียนของผู้ใหญ่

0T0A5763 (Large)

วันที่ 12-19 พฤศจิกายน 2021  หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายหรรษทาน อุดรธานี ได้ต้อนรับซิสเตอร์อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมหมู่คณะอย่างเป็นทางการ  ท่านได้พบปะและใช้เวลาอยู่ท่ามกลางหมู่คณะซิสเตอร์ ดุจดังมารดาที่ให้ความรัก ความห่วงใย เอาใจใส่และเติมเต็มบรรยากาศที่อบอุ่นภายในบ้านให้เปี่ยมด้วยพระพรของพระมารดามารีย์มากยิ่งขึ้น และได้ออกไปพบปะครอบครัวของคุณครูบางท่านในโรงเรียนพร้อมกับซิสเตอร์ในหมู่คณะ  เป็นการนำพระพรของแม่พระไปมอบให้กับครอบครัวของบุคลากร โดยได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกลางทุ่งนาเป็นกลุ่มแรกเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นาข้าวที่บ้านของคุณครูศิรินุช เริ่มรักษ์ จากนั้นได้ไปเยี่ยมบ้าน คุณครูพัทธนันท์ นฤชัย  และคุณครูละเอียด เจริญไชย ร่วมกับตัวแทนคณะครู  เพื่อสวดภาวนาขอแม่พระได้อวยพรสมาชิกทุกคน   นอกจากนั้น ท่านได้พบปะกับกลุ่มนักเรียนประจำ กลุ่มเลารา ซึ่งได้เตรียมการต้อนรับผู้ใหญ่ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี และเป็นกันเองภายในบ้าน รวมทั้งกลุ่มผู้แทนคุณครูในโรงเรียนได้มอบพวงมาลัยและของที่ระลึกในโอกาสนี้
ในเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2021   สมาชิกในบ้านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเยี่ยมของผู้ใหญ่ในครั้งนี้   โดยคุณพ่อสุรพงษ์ ลาบุดดี  เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธี  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *