สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลและปิดปีนักบุญโยแซฟ

01

เช้าวันแห่งการเฉลิมฉลองที่งดงามในวันที่  8 ธันวาคม 2021   หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ ได้ทำวจนพิธีกรรม สวดสายประคำนักบุญโยแซฟและภาวนาเพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสปิดปีนักบุญโยแซฟ  อีกทั้งได้ร่วมกันสวดทำวัตรเช้าสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ได้รับผ่านทางพระมารดาในบ้านของเรา และการเลียนแบบคุณธรรมของพระมารดาตลอดนพวาร 9 วันที่ผ่านมาในการรำพึงบทพระวรสารของนักบุญยอห์นที่สะท้อนคำพูดของพระนางมารีย์ที่ว่า “เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” (ยน 2,3)

ในตอนเย็นหมู่คณะได้ไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล ณ วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด หาดใหญ่ โดยคุณพ่อ อันโตนิโอ มิเอเล่ (ซดบ)  เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นโอกาสดีที่บรรดาสัตบุรุษที่มากันร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ได้ร่วมแสดงความยินดีและรับพรจากคุณพ่อ ในโอกาสที่ท่านฉลองครบ 50 ปี แห่งชีวิตสงฆ์ซาเลเซียน ซึ่งได้ทำฉลองไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *