ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

IMG_6761 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา เมื่อวันที 22 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเลารา โอกาสนี้ ซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน ผู้จัดการ ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดภาพระบายสี เลารา วีกุญญา นอกจากนี้ยังมีการแสดงละครสั้นเกี่ยวกับชีวประวัติของบุญราศรีเลาราและจินตลีลาประกอบเพลงที่น่ารัก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง… more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *