สมโภชนักบุญยอแซฟ ผู้มีหัวใจของบิดา

01

วันที่ 19 มีนาคม 2021   หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการแสดงความรักความศรัทธาเป็นพิเศษตลอดนพวารนักบุญยอแซฟ ด้วยการปฏิบัติช่อบุปฝาอย่างดี และสวดบทภาวนาวิงวอนนักบุญยอแซฟเป็นประจำ ในวันพุธมีการจับข้อคิดคุณธรรมเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจ   โอกาสวันสมโภช ในพิธีกรรมภาวนาของหมู่คณะ มีการถวายสัญลักษณ์ท่อนไม้ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นสะพานได้  เป็นเครื่องหมายถึงพระพรแห่งการปกป้องคุ้มครองและความเอาใจใส่ของท่านนักบุญยอแซฟจากสวรรค์   คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม (SDB) เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  สมาชิกในบ้านทุกคนร่วมพิธีด้วยความศรัทธา และพร้อมใจกันวอนขอพระพรพิเศษสำหรับหมู่คณะจะสามารถเลียนแบบท่านในการเพิ่มพูนการใส่ใจดูแลกันและกัน ด้วยท่าทีเล็ก ๆ น้อย ๆ แห่งความรัก ที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวัน เพื่อทำให้หมู่คณะมีโฉมหน้าใหม่ที่เป็นแสงสว่างนำความหวังไปสู่ทุกคน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *