นารีวุฒิ เทิดเกียรติพระมารดานิรมลทิน

A5 (Large)

วันที่ 8 ธันวาคม 2020  โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมฉลองแม่พระนิรมลทินด้วยขบวนแห่แม่พระอย่างสง่างาม  คณะซิสเตอร์  คุณครูและนักเรียนร่วมขบวนแห่ด้วยความสำรวมเพื่อแสดงความรักศรัทธาต่อพระมารดา โอกาสนี้ บาดหลวง นพพร ยอแซฟ อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นประธานในพิธีขอพรจากแม่พระ ก่อนจบพิธีมีการมอบดอกไม้ถวายเกียรติที่หน้าพระรูปแม่พระ  ทุกคนต่างได้รับพระพรและเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความชื่นชมยินดี  ในโอกาสการฉลองพิเศษที่เต็มด้วยความหมาย  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *