ธมอ ร่วมฉลอง 100 ปี มรณกรรม สองธรรมทูตผู้บุกเบิก

04 (Large)

ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2020   ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ผู้รับผิดชอบงานคำสอนของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ พร้อมกับตัวแทนคุณครูอีก 2 คน ได้เข้าร่วมงานชุมนุมฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนสี่อีสานครั้งที่ 7  พร้อมกันนี้ยังเป็นโอกาสฉลอง 100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก พระสังฆราชกองส์ตัง ยอห์น บัปติสต์ โปรดม คุณพ่อฟรังซัวส์ มารีย์ ซาเวียร์ เกโก อีกด้วย   ในวันที่ 8 ธันวาคม นับเป็นตรีวารวันที่ 2 สังฆมณฑลอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ โดย บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี ณ รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม ในช่วงบ่าย มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดงานชุมนุมฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนสี่อีสานครั้งที่ 7 ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 222 คน  และในวันที่ 9 ธันวาคม ครูคำสอนได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครูคำสอนไทย โดยมีบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 10 ธันวาคม ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาส 100 ปี มรณกรรม สองธรรมทูตผู้บุกเบิก ช่วงเช้ามีการสวดสายประคำ และวจนพิธีกรรมอวยพรศีลมหาสนิท ในช่วงบ่ายต้อนรับพระสมณทูตฯ และคณะพระสังฆราช มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์รูปปั้นสองธรรมทูตผู้บุกเบิกงานประกาศข่าวดีในดินแดนอีสานและลาว มีการวางดอกไม้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณ และพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี ประธานในพิธี หลังจากนั้น รับชมละครเวที “ตามเส้นทางแห่งดวงดาว” บรรยากาศตลอดสามวันแห่งการจาริกเป็นไปอย่างดี ด้วยความศรัทธาของครูคำสอนเพื่อร่วมสืบทอดเจตนารมณ์ และสืบสานพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีในแผ่นดินอีสานและลาวต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *