มาเดอร์นำพระพรสู่…บ้านมารีย์นิรมล

01 (Large)

เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน  2020 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้ต้อนรับการมาเยี่ยมบ้านประจำปีของ มาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งการมาของท่านเป็นการนำพระพรแห่งความยินดีของพระเจ้ามาสู่หมู่คณะเป็นอย่างมาก  ท่านใช้เวลาเยี่ยมเยียนหมู่คณะเล็กๆ นี้อย่างเต็มที่ ได้พบปะครอบครัวพนักงานเพื่อให้กำลังใจ และพบปะนักเรียนกลุ่มธิดารักษ์เพื่อให้ข้อคิดในการเจริญชีวิต และทำหน้าที่ของการเป็นศาสนิกชนที่ดีและพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริต ตามคำขวัญประจำปีของคุณพ่ออัคราธิการคณะซาเลเซียน  และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณมาเยี่ยมของผู้ใหญ่  เด็กๆ ได้เตรียมการแสดงและบทเพลงจากใจ  เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่ท่านแทนคำขอบคุณจากใจของสมาชิกในบ้านทุกคน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *