มาเดอร์อยู่ที่นี่…ในบ้านมารีย์อุปถัมภ์

01 (Large)

วันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2020  หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ต้อนรับการมาเยี่ยมของ มาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะด้วยความยินดี  การอยู่ของท่านท่ามกลางสมาชิก เรียบง่าย และนำความอบอุ่นใจมาสู่ทุกมุมบ้าน ทำให้เราตระหนักมากขึ้นถึงคำกล่าวสุดท้ายของคุณพ่อบอสโกที่ได้บอกกับธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ว่า “พระมารดาเดินไปมาในบ้านหลังนี้ ที่นี่…ท่ามกลางพวกเธอ”   บรรยากาศการมาเยี่ยมของมาเดอร์เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรของพระเจ้าที่เราทุกคนสามารถสัมผัสได้จริงถึงการที่ “แม่พระอยู่ที่นี่…ในบ้านมารีย์อุปถัมภ์”   ตลอดระยะเวลาของการเยี่ยม มาเดอร์ได้พบปะสมาชิกทุกคนด้วยรอยยิ้มและการแบ่งปัน  พบปะกลุ่มผู้ร่วมงานซาเลเซียน คณะครู นักเรียน พนักงานในบ้าน และเยี่ยมเยียนศูนย์ฝึกอาชีพตาบอดหญิง  ของขวัญฝ่ายจิตที่มาเดอร์ได้มอบให้กับหมู่คณะในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ คือ คำเตือนสอนให้ชีวิตของเราเป็นประดุจ “เกลือและแสงสว่างของโลก” (มธ 5:13-16) เพราะเกลือถือเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ มีคุณสมบัติป้องกันการเน่าและสามารถเพิ่มรสชาติ เราจึงต้องยึดมั่นในมาตรฐานของ “เกลือดองแผ่นดิน”   อีกทั้ง การเป็นแสงสว่างที่แท้จริงนั้น ต้องเป็นแสงสว่างที่ส่องให้ผู้อื่นเห็น เพื่อนำทางและเตือนภัย เป็นแสงแห่งกำลังใจให้กับผู้ที่สิ้นหวังได้  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *