ด้วยรักและอาลัย ซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด

01 (Large)

ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2020  ที่วัดน้อยบ้านเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศาลาแดง  กลุ่มคริสตชนชาวละตินอเมริกาและชาวอิตาเลียน ร่วมถวายคำภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยความรักและอาลัยถึง ซิสเตอร์ เอสเตรีนา ปรันโด ซิสเตอร์ธรรมทูตผู้ล่วงลับ  เนื่องด้วยความผูกพันที่บรรดาสัตบุรุษชาวต่างชาติที่มาร่วมพิธีกรรมวันอาทิตย์มีต่อซิสเตอร์เอสเตรีนา ซึ่งท่านอยู่ร่วมมิสซาพร้อมกับพวกเขาเสมอ  ทุกคนสัมผัสได้ถึงการเอาใจใส่ติดตาม ห่วงใยและให้กำลังใจในคำภาวนา   ชีวิตของท่านเป็นพยานถึงชีวิตผู้รับใช้พระเจ้าด้วยความรัก
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล พระสงฆ์คณะเยสุอิต เป็นผู้ถวายมิสซาสำหรับกลุ่มผู้ใช้ภาษาสเปน  คุณพ่อมนูญ สนเจริญ และคุณพ่อชาร์ล เวลาร์โด พระสงฆ์คณะซาเลเซียน เป็นผู้ถวายมิสซาในวันอาทิตย์สำหรับสัตบุรุษชาวต่างชาติกลุ่มต่างๆ   ทุกคนร่วมใจสวดภาวนาอุทิศให้กับดวงวิญญาณของซิสเตอร์เอสเตรีนาด้วยความรักอาลัย  วอนขอพระเป็นเจ้าโปรดให้ดวงวิญญาณของซิสเตอร์ได้พักผ่อนในบ้านพระบิดาเจ้าสวรรค์ และขอท่านภาวนาจากสวรรค์เพื่อเราทุกคนต่อไป  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *