งานชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 28

01

วันที่ 16 มกราคม 2024  โรงเรียนนารีวุฒิได้เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงานชุมนุมครูคาทอลิก ระดับสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 28  มีคุณครูคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุรีเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 306 คน จาก 19 โรงเรียน 3 วิทยาลัย และ 1 เนอสเซอรี่     โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี   ได้มาเป็นประธานในงานชุมนุมครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ท่านได้มาเยือนโรงเรียนนารีวุฒิ นับแต่ได้รับตำแหน่งเป็นประมุขแห่งสังฆมณฑลราชบุรี
โอกาสนี้ ท่านได้แบ่งปันข้อคิดจากการบรรยายให้กับครูคาทอลิกหัวข้อ “ครูคาทอลิกอยู่กับเด็ก ๆ แบบพระเยซูเจ้า”   มีพิธีรับศีลอภัยบาปและพิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับทุกคนที่มาร่วมงาน ต่างได้รับพระพรของพระจ้า พรอ้มทั้งข้อคิดที่ดีในการดำเนินชีวิตคริสตชน
หลังพิธี  ผู้รับผิดชอบการจัดชุมนุมได้มีตัวแทนกล่าวคำนับพระสังฆราช และขอบคุณทางโรงเรียนนารีวุฒิ ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ   จากนั้น  มีกิจกรรมสนุกสนานในบรรยากาศครอบครัว ด้วยการจับสลากแจกของรางวัลและรับประทานอาหารร่วมกัน   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *