ขอบคุณ “แสงสว่าง” …สู่บ้าน “เอาซีลีอุม”

a1 (2) (Large)

5-7 ตุลาคม 2020   Happy Welcome ! มาเดอร์นิภา  ระงับพิษ  อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  โอกาสเยี่ยมหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง     ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ  อธิการิณี กล่าวต้อนรับ  คณะซิสเตอร์และพนักงาน ร้องเพลงต้อนรับท่าน   การอยู่ของท่านท่ามกลางเราในความเรียบง่าย  นำความสุขยินดีมาสู่เราทุกคน      มาเดอร์ได้พบปะกับสมาชิก ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา    กลุ่มพนักงาน  การพบปะและการให้โอวาทแต่ละกลุ่ม   เป็นดังคำแนะนำ คำเตือนสอนให้ชีวิตของเราเป็นดัง “เกลือที่บริสุทธิ์  รักษากันเน่า  ให้รสชาติ และเป็นดังแสงสว่าง”    การมาเยี่ยมของมาเดอร์ทำให้เราตระหนักมากขึ้นถึงคำกล่าวสุดท้ายของคุณพ่อบอสโกที่ได้บอกกับธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ว่า “แม่พระเดินอยู่ในบ้านนี้…ท่ามกลางเรา”     บรรยากาศแห่งการมาเยี่ยมของท่าน เป็นเวลาแห่งพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราทุกคน      Grazie Mille  ขอบพระคุณ  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *