หมู่คณะผึ้งน้อย ร้อยรักหนึ่งเดียว…กตัญญู

02 (Large)

วันที่ 1-4 ตุลาคม 2020 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ฉลองวันกตัญญูระดับบ้านและโรงเรียน ในบรรยากาศแห่งความสดชื่นของฤดูกาลปลายฝนต้นหนาว สัญลักษณ์ของการฉลองวันขอบคุณคือ “รวงผึ้ง” ซึ่งหมายถึงบ้านที่รวบรวมสมาชิกทุกคนที่มีความแตกต่างกัน แต่เป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตการภาวนา การทำงานในหน้าที่ประจำวันด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเกิดผลผลิตเป็นน้ำผึ้งที่ให้ประโยชน์และความหวานแก่ทุกคนรอบข้าง หมู่คณะเชิญชวนให้มีการเตรียมใจตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยบทภาวนาประจำวัน และมีกิจกรรมที่บรรดาซิสเตอร์ออกเยี่ยมเยียนพบปะคุณครูและนักเรียนในทุกห้องเรียน เพื่อรับคำขอบคุณจากใจกตัญญู พร้อมรับมอบสิ่งของเล็กน้อยที่นักเรียนทุกห้องนำมามอบให้ด้วยใจกว้าง เพื่อส่งต่อความรักในโอกาสกตัญญูของเด็กๆ นำไปมอบให้กับครอบครัวที่ยากจน และผู้ที่อยู่ในความต้องการต่อไป
คืนวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2020 สมาชิกในหมู่คณะทุกกลุ่มเตรียมการแสดงบนเวทีเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นมอบของขวัญวันกตัญญูแด่ ซิสเตอร์ สายสวาท ระดมกิจ และบรรดาซิสเตอร์ รวมทั้งมอบเป็นของขวัญซึ่งกันและกันอีกด้วย ทุกคนต่างสัมผัสถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของสมาชิกทุกกลุ่มภายในบ้าน คือการได้อยู่ร่วมกันในบรรยากาศครอบครัว ตามความหมายของหัวข้อการฉลองในปีนี้ คือ “# BETTER TOGETHER” (Insieme è più bello)  และในวันที่ 3 ตุลาคม 2020 สมาชิกในหมู่คณะร่วมใจขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งชีวิตในบ้านที่พระเจ้าประทานให้เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ในพิธีบูชาขอบพระคุณโดย คุณพ่อ บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน เป็นประธานในพิธี และได้มอบข้อคิดในโอกาสวันฉลองกตัญญูให้เราได้สำนึกถึงพระพรแห่งชีวิตหมู่คณะที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านของพระองค์  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *