ขอบพระคุณ…แม่

DSCF4710 (Large)

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2019 หมู่คณะจอมทอง เชียงใหม่ พร้อมกับเยาวชนธิดารักษ์และผู้ปกครอง ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีคุณพ่อยอห์น บอสโก สมหมาย โสภาโอภาส เป็นประธานในพิธี เพื่อวอนขอพระพรสำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับคุณแม่ของพวกเขา และสำหรับทุกคนที่ทำหน้าที่เป็นแม่ โอกาสนี้หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ เยาวชนธิดารักษ์ได้แสดงความรักรู้คุณ ด้วยการกราบ มอบช่อดอกมะลิ แด่คณะซิสเตอร์และคุณแม่ที่มาร่วมงาน ทั้งแสดงออกถึงความรักและกตัญญู ผ่านทางบทเพลง สุนทรพจน์ และการแสดงต่าง ๆ ที่สวยงามและสร้างสรรค์ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *