รื้อฟื้นศีลบน…

54338 (Large)

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2019 ที่วิหารนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล มอร์เนเซ ซิสเตอร์ผู้เยาว์จากแขวงไทย ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม ซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ และซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภู ร่วมกับซิสเตอร์ผู้เยาว์จากแขวงอื่น รวม 7 คน ได้ทำการรื้อฟื้นการปฏิญาณตนเป็นนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดย Madre Yvonne Reungoat Superioa generale เป็นผู้รับคำปฏิญาณในครั้งนี้ โอกาสนี้เราได้รับข้อคิดและข้อเตือนใจจากบทเทศน์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสงฆ์ผู้เทศน์คือ Don Gianni Rolandi , SDB. ในหัวข้อ “ด้วยความยินดีแห่งการตอบรับในชีวิตผู้รับเจิม : ยอมให้พระเจ้าทำงานในตัวเราและก้าวเดินพร้อมกับพระองค์…เพื่อมีชีวิตพร้อมกับพระองค์และเพื่อพระองค์”…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *