ธมอ. ร่วมจาริกแสวงบุญ…ณ ดินแดนของพระองค์

208361

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2019 ซิสเตอร์ปรียา อาจณรงค์ ซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ ซิสเตอร์มาลี ดวงมาลา และซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ได้ร่วมเดินทางจาริกแสวงบุญไปยังลูร์ด ฝรั่งเศส ฟาติมา โปรตุเกส และประเทศอิสราแอล ตามสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งความรอด โดยมีผู้ร่วมเดินทางทั้งสิ้นจำนวน 40 คน และอีก 10 คน เฉพาะที่ประเทศอิสราแอล มีคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล เป็นผู้นำ การจาริกแสวงบุญในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการย้อนกลับไปสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความเชื่อคริสตชนแล้ว ยังเป็นโอกาสที่เอื้อให้สมาชิกทัวร์ในครั้งนี้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาและความหัศจรรย์ของชีวิตที่ได้รับจากพระเจ้า ผ่านทางธรรมชาติ สิ่งสร้าง ตึกรามบ้านช่อง และที่สำคัญคือวัฒนธรรมของชีวิตของผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการจาริกแสวงบุญที่ร่วมไปในความยินดีของคุณพ่อยอห์น โอกาสครบรอบ 52 ปี การบวชเป็นพระสงฆ์ …ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรทุก ๆ ประการตลอดเส้นทางของการจาริกแสวงบุญนี้…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *