ยินดีต้อนรับกลับสู่บ้าน…

DSC09315 (Large)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2019 ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณีบ้านมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมด้วยซิสเตอร์เทเรซา กอหะสุวรรณ ได้ให้การต้อนรับเยาวชนนธิดารักษ์ ที่ได้กลับเข้าบ้านธิดารักษ์ พร้อมกับผู้ปกครอง เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเปิดปีการศึกษาใหม่ ทั้งได้มีการประชุมผู้ปกครองกับเยาวชนธิดารักษ์ จำนวน 20 คน เพื่อแจ้งระเบียบการอยู่บ้านธิดารักษ์แล่ะเพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจจุดประสงค์ของการมาอยู่บ้านธิดารักษ์ พร้อมทั้งผู้ปกครองจะได้อบรมบุตรไปในทิศทางเดียวกัน การอบรมจะได้บังเกิดผลยิ่งขึ้นพร้อม …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *