ร่วมฉลองวันนักบวชสากล… หมู่คณะศาลาแดงพร้อมกับหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และซิสเตอร์อไลเด เดเลตตี

DSC08255

3 กุมภาพันธ์ 2018 หมู่คณะศาลาแดงหอพักหญิงเอาซีลีอุม พร้อมกับสมาชิกจากหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน และซิสเตอร์อไลเด เดเลตตี ผู้แทนมาเดอร์เจเนอรัลและคณะที่ปรึกษาของคณะ จากประเทศอิตาลี ร่วมฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร วันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ และร่วมยินดีกับซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ซิสเตอร์อาคาทา บุญมี จิตอุทัศน์ ซิสเตอร์เทเรซา จันทรา กอหะสุวรรณ และซิสเตอร์แอลดา บารัตตีโน โอกาสฉลองรื้อฟื้นการปฏิญาณตน เป็นนักบวชครบรอบ 75 ปี 60 ปี และ 50 ปี ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์นักบวช จากคณะต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ที่รื้อฟื้นคำปฏิญาณ ครบรอบ 25-60 ปี ตามลำดับ ประธานในพิธีคือ ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช ก่อนพิธี มีการฟังบรรยาย “350 years of mission in Siam and religious involvement and mission” โดยคุณพ่อไพบูลย์  อุดมเดช พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ พิธีดำเนินไปอย่างสง่างามและชวนศรัทธา ขอให้ชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความซื่อสัตย์ต่อความรักพระเจ้านี้ เป็นการจุดประกายแห่งชีวิตการเลือกเดินตามเส้นทางแห่งชีวิตผู้รับเจิมของเยาวชนอีกหลายคนในโลกปัจจุบันนี้

more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *