หมู่คณะเซนต์เมรี่… ต้อนรับ ซิสเตอร์อไลเด เดเลตตี

IMG_1419

เย็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 หมู่คณะเซนต์เมรี่ ได้ต้อนรับ ซิสเตอร์อไลเด  เดเลตตี ผู้แทนมาเดอร์เจเนอรัลและคณะที่ปรึกษาของคณะ จากประเทศอิตาลี โอกาสที่ท่านเยี่ยมดินแดนธรรมทูตที่ สปป.ลาว ท่านได้พักอยู่กับหมู่คณะเซนต์เมรี่เป็นเวลา 2 วัน และในเช้าของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านได้เทศน์เข้าเงียบให้กับสมาชิกโอกาสเข้าเงียบประจำเดือน   ท่านได้แบ่งปัน ภารกิจ กิจกรรมมากมาย ที่คุณพ่อบอสโกได้ทำ และให้สิ่งเหล่านั้นสืบต่อไปในชีวิตของเราในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และเป็นดังอนุสาวรีย์ทรงชีวิตแห่งการขอบคุณพระมารดาที่นำทางท่านตลอดชีวิต

more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *