พิธีปลงศพ ซ.เวโรนิกา

IMG_1583 (Large)-c62d690aef

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง เวลา 15.00 น. ได้มีพิธีปลงศพของซิสเตอร์เวโรนิกา ตัน

สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สมงาน คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีบรรดาพระสงฆ์ซาเลเซียน นักบวช ญาติพี่น้อง ศิษย์เก่า และสัตบุรุษให้เกียรติมาร่วมงานในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยได้มีพิธีอำลาครั้งสุดท้ายของสมาชิก ญาติพี่น้องและสัตบุรุษ จากนั้นได้มีพิธีปิดหีบศพ ณ วัดน้อย โรงเรียนนารีวุฒิ และได้เคลื่อนหีบศพไปยังวัดนักบุญยอแซฟ เพื่อประกอบพิธี แล้วจึงได้เคลื่อนไปบรรจุ ณ สุสานของวัด ในบรรยากาศของความรัก รู้คุณ สำหรับความดีงามมากมายที่ซิสเตอร์เวโรนิกา ได้กระทำด้วยความรักและความซื่อสัตย์ ตลอดชีวิตนักบวชของท่าน

IMG_1510 (Large)-6994fdce80 IMG_1536 (Large)-e11ca48032