พระพรแห่งการเยี่ยมที่ก่อให้เกิดชีวิตและความเป็นหนึ่ง

03 (Large)

ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2022  ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา ซูมิโกะ อิโนอุเอะ  ซิสเตอร์ผู้เยี่ยมจากศูนย์กลางของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้เริ่มภารกิจการเยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน เป็นแห่งแรก  หลังจากที่ท่านได้เดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2022  ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และสมาชิก ธมอ  ตามด้วยการประชุมพบปะสมาชิกในคณะที่ปรึกษา กลุ่มผู้ประสานงานระดับแขวง และอธิการิณีของทุกบ้าน ณ บ้านธารพระพร สามพราน
ในวันที่ 1 กันยายน 2022  บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ คณะครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้ให้การต้อนรับ ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา อย่างเป็นทางการ  ด้วยขบวนแห่กลองยาวตามประเพณีไทย และคำกล่าวแสดงความยินดีของบรรดานักเรียนที่แต่งกายรูปแบบผสมผสานวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
ระหว่างการเยี่ยมเยียน  ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา ได้มีโอกาสพบปะกับบรรดาซิสเตอร์เป็นการส่วนตัว  พบปะพูดคุยให้ข้อคิด และมอบของที่ระลึกแก่สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในบ้านและโรงเรียน คือ กลุ่มครูและนักเรียนคาทอลิก กลุ่มพนักงาน คณะครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ssyv  กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ศิษย์เก่า นักเรียนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด  และยังถือโอกาสไปพบปะกับสมาชิกที่ทำงานประจำในศูนย์นักบวชหญิง สามพราน  และได้เยี่ยมบ้านอบรมของซิสเตอร์ภคินีคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2022  บรรดาซิสเตอร์ได้เดินทางไปพักผ่อนร่วมกันในวันหมู่คณะ ที่สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  พร้อมกับ ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนนา  ท่านได้ชื่นชมกับธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะของการตกแต่งสวนด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด และรูปปั้นของสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง เต็มทั่วทั้งบริเวณที่มีการจัดแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว
ในช่วงสุดท้ายของการเยี่ยมเยียน  นักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ได้จัดเตรียมการแสดงบนเวทีและขับร้องบทเพลงแด่ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา  ซึ่งท่านได้กล่าวแสดงความขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้มอบฝากข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม   ในคืนส่งท้ายมีรายการแสดงจากสมาชิกภายในบ้าน เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับพระพรแห่งการเยี่ยมที่ก่อให้เกิดชีวิตและความเป็นหนึ่งเดียวกัน และในเช้าของวันที่ 8 กันยายน 2022   ในพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเยี่ยม พร้อมกับการฉลองพิธีกรรมโอกาสการบังเกิดของพระนางมารีย์  สมาชิกร่วมใจกันภาวนาขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเยี่ยมในครั้งนี้  โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธี  จากนั้นซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา ได้อำลาหมู่คณะ เพื่อเดินทางต่อไปทำภารกืจการเยี่ยมเยียนต่อไปที่หมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *