ประธานมูลนิธิฯ รับมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล

02 (Large)

วันที่ 15 มกราคม 2021   คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วยคุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในนาม มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล แบรนด์ Hygienist ให้กับ มูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย (Salesian Sisters Foundation) เพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจและนำไปใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  และถือเป็นการส่งต่อความห่วงใยอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นสู่ระดับหน่วยงานระหว่างประเทศ  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย นายโลเรนโซ กาลันตี (H.E. Mr. Lorenzo Galanti) และซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย (ประธานมูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย) เป็นพยานรับมอบ ณ สำนักงานแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ศาลาแดง กรุงเทพฯ  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *