“เอาซีลีอุม” …เปิดปีการศึกษาและต้อนรับน้องใหม่

02

วันที่ 17 กรกฎาคม 2020 ในหอพักหญิง “เอาซีลีอุม” มีกิจกรรมเปิดปีการศึกษาและต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น และเต็มเปี่ยมด้วยพระพรของพระเจ้าและพระมารดามารีอา สมาชิกในบ้าน ได้แก่ บรรดาซิสเตอร์ นักเรียน และพนักงานในบ้าน ร่วมวจนพิธีกรรมขอพรพระสำหรับการเริ่มต้นใหม่ตามอุดมการณ์ประจำปี 2563 ที่ว่า “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคม ด้วยคุณธรรม” โดยมีตัวแทนนักเรียนมอบสัญลักษณ์ของหนังสือ ปากกา นาฬิกา คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ก้อนอิฐ และดิน พร้อมด้วยคำภาวนาเพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีในการศึกษาเล่าเรียน และเจริญชีวิตร่วมกันฉันท์พี่น้อง มีความรัก ความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันแบบ New normal ในบ้านของแม่พระแห่งนี้ ทุกคนร่วมพิธีด้วยความตั้งใจ ถวายดอกกุหลาบและขับร้องเพลงสรรเสริญพระมารดา สวดภาวนา เขียนจดหมายวอนขอพรจากแม่พระ และรับจดหมายตอบจากพระมารดาด้วย ทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่รุ่นพี่ได้ส่งมอบให้กับรุ่นน้อง และต้อนรับน้องใหม่ทุกคนในปีนี้เข้าสู่บรรยากาศแห่งความสุขยินดีแบบซาเลเซียน
และในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ของหอพักหญิงเอาซีลีอุม ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงความยินดีและรู้คุณต่อบรรดาซิสเตอร์ทุกท่าน ในการอุทิศตนอบรมนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านของแม่พระ
และขอบคุณหมู่คณะซิสเตอร์ที่ได้ร่วมมือมือใจในการจัดเตรียมกิจกรรมเล็กๆ แต่มากด้วยความหมายสำหรับพวกเขาแต่ละคน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *