ร่วมฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด

5643890194578(1) (Large)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ ได้ร่วมฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ โดยมีพระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ได้มีพิธีโปรดศีลกำลังแก่นักเรียนจำนวน 9 คน ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 คน บรรยากาศของการพิธีแลองในวันนี้เป็นไปอย่างสง่า อบอุ่นและเป็นกันเอง มีพี่น้องสัตบุรุษของวัดและต่างวัดมาร่วมจำนวนมาก ในโอกาสตรีวารเตรียมฉลองวัด คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ ซดบ. ได้เป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *