รื้อฟื้นคำปฏิญาณตน…ซิสเตอร์ผู้เยาว์ ธมอ.

20180805_rinnovazione (2)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2018 ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภู และซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ พร้อมกับซิสเตอร์ผู้เยาว์จากแขวง AFO Africa ovest และแขวง Madagascar (MDG) ทั้งหมด 6 คน ได้รื้อฟื้นคำปฏิญาณตนเป็นนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี Don Pier Fausto FRISOLI, SDB เป็นประธานในพิธี และ Sr.Chiara Cazzuola ,Vicaria generale เป็นผู้รับคำปฏิญาณ ณ วัดน้อย Casa Angela Vespa กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในบรรยากาศแห่งความเรียบง่ายและความศรัทธา และในพิธีบูชาขอบพระคุณ ตอนหนึ่งประธานในพิธีได้กล่าวถึงชีวิตของเรานักบวชที่ต้องเป็นดั่งปังของพระคริสตเจ้า และปังนี้จะถูกแจกแจงท่ามกลางเยาวชน ผู้ที่หิวและกระหาย เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องออกไปสู่เยาวชนและอยู่ท่ามกลางพวกเขา…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *