คริสต์มาสคือเรื่องเซอร์ไพรส์…

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน คริสต์มาสคือเรื่องเซอร์ไพรส์ที่พระเจ้าทรงละทิ้งความยิ่งใหญ่ และมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะอยู่ใกล้ชิดกับเรา ดังนั้น เราต้องเปิดใจต้อนรับพระองค์  ทรงกล่าวติดตลกกับสัตบุรุษที่ถวายเค้กวันเกิดให้พระองค์ว่า ในอาร์เจนตินา เขาถือกันว่า หากใครถูกอวยพรวันเกิดล่วงหน้า เท่ากับคนนั้นถูกแช่งให้พบกับเรื่องร้ายๆ ก่อนวันเกิดจริงจะมาถึง ช่วงสายวันพุธที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงสอนคำสอนในหัวข้อความหวังตามแบบฉบับคริสตชน บทอ่านช่วงเริ่มพิธีวันนี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ใจความสำคัญว่า “เท้าของผู้นำข่าวซึ่งอยู่บนภูเขานั้นช่างงดงามจริง คือผู้นำข่าวที่ประกาศสันติภาพและผู้ที่นำข่าวอันน่ายินดี” (อิสยาห์ 52:7,9-10) พระสันตะปาปา ตรัสว่า – พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ช่วยเราให้เตรียมตัวสำหรับการสมโภชคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง ผ่านทางการเปิดตัวเองเพื่อความหวังแห่งความรอดพ้นจากบาป ประกาศกอิสยาห์เรียกร้องบรรดาประชากรของพระเจ้าให้ชื่นชมยินดี เพราะพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เราแล้ว พระองค์ทรงนำอิสรภาพจากการถูกเนรเทศและนำพันธสัญญาของการรื้อฟื้นและช่วยให้รอดมามอบให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์… read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *