ประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก

01

วันที่ 22 มิถุนายน 2024   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก  มีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 27 คน โดยเชิญบาดหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยาเป็นผู้ให้การอบรมและความรู้ในหัวข้อ “ความเคลื่อนไหวของพระศาสนจักรสากล” เน้น 3 หัวข้อคือ ชีวิตครอบครัว รักษ์โลก นิเวศวิทยาเชิงบูรณาการ และการเตรียมเข้าสู่ปีศักดิ์สิทธิ์
จากนั้น ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ผู้รับผิดชอบงานคำสอนระดับบ้าน  ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคาทอลิกในปีการศึกษานี้ให้ผู้ปกครองรับทราบ มีการเล่นเกมทายชื่อภาพแม่พระรูปต่าง ๆ  การวาดภาพและส่งภาพให้ต่อเติมภาพที่ได้รับ เพื่อสอนให้แต่ละคนนำใช้ศักยภาพของตนออกมาใช้และแบ่งปันเสริมเติมให้ผู้อื่นได้ด้วยเช่นกัน มีการชมคลิปพันธกิจของคณะในประเทศไทย และจบกิจกรรมโดยซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี กล่าวพูดคุยและเชิญชวนผู้ปกครองอีกครั้งในการทำหน้าที่ของการเป็นบิดามารดา ที่ต้องเป็นตัวอย่างแก่ลูก ๆ ทั้งการพาลูกไปวัด และการสวดภาวนาในครอบครัว ก่อนรับอาหารกลางวันและแยกย้ายกันกลับบ้าน  …more  photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *